Hvaba?? Han skal vogte dem med et jernscepter Hvaba??

Du skal knuse dem med et jernscepter, sønderslå dem som pottemagerens kar.
Antifascisme

Jesus citerer en salme, der lover, at en god kristen vil få magt over folkene:

Åbenbaringen 2,26 Den, der sejrer og trofast gør mine gerninger indtil enden, ham vil jeg give magt over folkene;
Åbenbaringen 2,27 han skal vogte dem med et jernscepter, som når lerkar knuses,

Åbenbaringen 19,15: Ud af hans mund står et skarpt sværd, som han kan slå folkeslagene med, og han skal vogte dem med et jernscepter.
Jesus

Manden, der skal vogte os med sin jernstav / jernscepter, dukker op to gange mere. Den ene gang er der tale om en nyfødt Messias: »Og hun fødte en søn, en dreng, som skal vogte alle folkeslagene med et jernscepter« (Åbenbaringen 12,5), den anden gang er det Jesus selv, når han kommer ridende »i en kappe dyppet i blod« med et skarpt sværd i munden: »og han skal vogte dem med et jernscepter« (Åbenbaringen 19,13-15, billedet til venstre).

Åbenbaringen 12,5: Og hun fødte en søn, en dreng, som skal vogte alle folkeslagene med et jernscepter. Og hendes barn blev bortrykket til Gud og hans trone.
Åbenbaringen 19,13: Han er klædt i en kappe dyppet i blod, og hans navn er Guds Ord.
[...]
Åbenbaringen 19,15: Ud af hans mund står et skarpt sværd, som han kan slå folkeslagene med, og han skal vogte dem med et jernscepter og træde Gud den Almægtiges harmes og vredes vinperse.

Det er rart at vide, at Jesus vil vogte over os som en god hyrde.

Men hvis vi kigger i Det gamle Testamente for at finde den salme, Jesus citerer, står der noget helt andet:

Salmernes Bog 2,8 På din bøn giver jeg dig folkene som ejendom og den vide jord som arvelod.
Salmernes Bog 2,9 Du skal knuse dem med et jernscepter, sønderslå dem som pottemagerens kar."

Uha!

Kommentar

Selvmodsigelsen skyldes som sædvanligt, at Jesus og Helligånden foretrækker at citere fra den græske teksttradition, Septuaginta, og her står der "vogte", mens den hebraiske tekst siger "knuse".

Hvilken version er så den rigtige? Det er svært at svare på, for de gamle hebraiske tekster havde ikke vokaler, og derfor kan de samme konsonanter læses på mange måder. Vi har præcis samme dilemma her som med grebet på Jakobs stav og hovedgærdet på hans seng: Dem der oversatte Septuaginta valgte at læse konsonanterne som "vogte", hvorimod masoreterne, der tilføjede vokaler mange hundrede år senere, læste konsonanterne som "knuse".

I dette tilfælde må man dog nok sige, at Septuaginta (og dermed Jesus) tager fejl, eftersom "knuse" hænger sammen med resten af verset, der siger, at jøderne skal »sønderslå dem som pottemagerens kar«.

Men hvilken profeti vil Jesus opfylde? Vil han vogte os som en hyrde? Eller vil han knuse os med sin jernstav? Og hvilket sprog talte Jesus?

Kristne bortforklaringer

Talløse oversættelser vælger at skrive "regere" i stedet for at vogte.

Åbenbaringen 2,27 og han skal regjere dem med et Jernspiir, ligesom Leerkar skulle de sønderknuses, som jeg annammede det af min Fader;
(Dansk oversættelse fra 1897)

Dermed kan problemet bortforklares med, at "folkene" er de ukristne, og at Jesus regerer som en streng, men retfærdig herre, der med sin jernstav knuser de ukristne som skrøbelige lerkar. Det er også derfor, oversætterne vælger at skrive "jernscepter" i stedet for "jernstang".

Det må dog betegnes som fusk. Ordet for "at vogte" er "poimaino", der kommer af ordet "poimen", der betyder hyrde, og hyrder går ikke rundt og knuser deres fåreflok med en jernstav.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Salmernes Bog, Åbenbaringen, GT kontra NT, Septuaginta