Hvaba?? Hvilket sprog talte Jesus? Hvaba??

Hvordan bliver man født igen?
Jesus fødsel

Jesus forsøger at forklare farisæeren Nikodemus, hvordan man bliver frelst:

Johannes 3,3 Jesus replied, "I tell you the solemn truth, unless a person is born from above, he cannot see the kingdom of God."
Johannes 3,4 Nicodemus said to him, "How can a man be born when he is old? He cannot enter his mother's womb and be born a second time, can he?"
Johannes 3,5 Jesus answered, "I tell you the solemn truth, unless a person is born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God.
Johannes 3,6 What is born of the flesh is flesh, and what is born of the Spirit is spirit.
Johannes 3,7 Do not be amazed that I said to you, 'You must all be born from above.'
(New English Translation (NET))

Farisæeren misforstår udtrykket "at blive født fra oven" på en meget dramatisk måde, som om at han skal kravle op i sin mors livmoder (billedet til højre) for at blive født igen.

Sagen er, at forfatteren benytter sig af et ordspil. Det græske ord "anôthen"), betyder helt bogstaveligt "fra oven", og hvis vi kigger i resten af Johannesevangeliet, finder vi "anôthen" tre steder: Jesus er »Den, der kommer ovenfra« (Johannes 3,31), Pilatus har fået sin magt ovenfra (Johannes 19,11), og Jesus' klædedragt er vævet »fra øverst til nederst« (Johannes 19,23).

Johannes 3,31: Den, der kommer ovenfra, er over alle; den, der er af jorden, er jordisk og taler jordisk. Den, der kommer fra himlen, er over alle;
Johannes 19,11: Jesus svarede ham: "Du havde ikke nogen som helst magt over mig, hvis ikke det var givet dig ovenfra. Derfor har han, der udleverede mig til dig, større synd."
Johannes 19,23: Da soldaterne havde korsfæstet Jesus, tog de hans klæder og delte dem i fire dele, én del til hver soldat. Også kjortlen tog de; men den var uden sammensyninger, ét vævet stykke fra øverst til nederst;

Men "anôthen" kan også betyde "fra begyndelsen", hvilket forvirrer farisæeren og giver Jesus en undskyldning for at belære sin tungnemme elev (og læseren): At blive "født fra oven" betyder, at blive født af vand og Ånd (vers 5) eller bare af Ånd (vers 6).

Allerede i King James Bible fra 1611 fremgår det af marginen, at oversættelsen er tvetydig: "Or, from above".
Johannes 3,3

The NetBible, International Standard Version og The Lexham Bible skriver alle »born from above« (tjek evt. med konkordansen), og det er ikke et nymodens fænomen. William Whiston (kendt for den klassiske oversættelse af Josephus) udgav en oversættelse af Det Nye Testamente i 1745, hvor han skrev »Except any one be born, from above he cannot see the Kingdom of God« med en forklarende fodnote: »(born again, Vulg.)«. Young's Literal Translation er fra 1862, og denne bogstavelige oversættelse siger: »If any one may not be born from above, he is not able to see the reign of God«.

The NetBible forklarer i sine fyldige noter, hvordan evangelisten ofte bruger denne teknik med dobbelte betydninger og "misforståede spørgsmål":

The word (anôthen) has a double meaning, either "again" (in which case it is synonymous with [palin]) or "from above" (BDAG 92 s.v. anôthen). This is a favorite technique of the author of the Fourth Gospel, and it is lost in almost all translations at this point. John uses the word 5 times, in 3:3, 7; 3:31; 19:11 and 23. In the latter 3 cases the context makes clear that it means "from above." Here (3:3, 7) it could mean either, but the primary meaning intended by Jesus is "from above." Nicodemus apparently understood it the other way, which explains his reply, "How can a man be born when he is old? He can't enter his mother's womb a second time and be born, can he?" The author uses the technique of the "misunderstood question" often to bring out a particularly important point: Jesus says something which is misunderstood by the disciples or (as here) someone else, which then gives Jesus the opportunity to explain more fully and in more detail what he really meant.
(Noter fra The NetBible)

Men hvordan kunne Nikodemus blive forvirret af et tvetydigt græsk ord? Man skulle tro, at Jødernes Konge, farisæerne og disciplene talte hebraisk til hinanden:

Johannes 20,16 Jesus sagde til hende: "Maria!" Hun vendte sig om og sagde til ham på hebraisk: "Rabbuni!" - det betyder Mester.

Hvilket sprog talte Jesus?

Kristen bortforklaring #1

Den nemmeste løsning, der bruges af alle danske Bibler, er at oversætte "anôthen" til "født på ny".

Johannes 3,3 Jesus svarede ham: "Sandelig, sandelig siger jeg dig: Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige."
[.. .. ..] [. . .]
Johannes 3,7 Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig: I må fødes på ny.
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Problemet er løst, men The Cambridge Bible forklarer, hvorfor det er en dårlig oversættelse.

born again] The word translated 'again' may mean either 'from the beginning,' or 'from above.' By itself it cannot exactly mean 'again.' S. John uses the same word Joh_3:31; Joh_19:11; Joh_19:23. In all three places, (see especially Joh_19:11), it means 'from above,' which is perhaps to be preferred here: 'from the beginning' would make no sense. To be 'born from above' recalls being 'born of God' in Joh_1:13, (comp. 1Jn_3:9; 1Jn_4:7; 1Jn_5:1; 1Jn_5:4; 1Jn_5:18).
(The Cambridge Bible for Schools and Colleges)

At blive "født fra oven" svarer til at "blive født af Gud".

Kristen bortforklaring #2

I forlængelse af den forrige bortforklaring, kan man påpege, at "anôthen" faktisk et enkelt sted kan betyde "igen" — i betydningen "fra begyndelsen" eller "helt forfra":

Det græske ord for "igen" er normalt "palin", og Paulus spørger, hvordan hans menighed atter ("palin") vender tilbage, og nu vil starte forfra ("anôthen") med at trælle for deres gamle guder:

Galaterne 4,9 Men nu, da I har lært Gud at kende, eller rettere: er blevet kendt af Gud - hvordan kan I så atter vende tilbage til de svage og ynkelige magter? Vil I nu igen trælle for dem?

Men selvmodsigelsen går ikke ud på, om det græske ord er tvetydigt. Det er netop derfor, Nikodemus lader sig forvirre.

Selvmodsigelsen er, at der overhovedet er tale om græske ord.

Kristen bortforklaring #3

Man kan påpege det indlysende i, at hvis man bliver "født fra oven", er man samtidigt "født igen". Ergo er der ingen konflikt mellem de to betydninger.

Men igen: Selvmodsigelsen ligger ikke i, om de to betydninger af det græske ord alligevel kan fortolkes på samme måde. Selvmodsigelsen ligger i, at Jesus overhovedet bruger et græsk ord.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Johannes