Hvaba?? Kobber eller guld og sølv? Hvaba??

Må Jesus' disciple samle kobber, sølv eller guld?
Jørgen Poulsen

Jesus giver de tolv apostle Guds riges hemmelighed. Derefter bliver de sendt afsted uden sko og stave og uden kobbermønter i bæltet:

Markus 6,8 Og han bød dem, at de skulde intet tage med på Vejen uden en Stav alene, ikke Brød, ikke Taske, ikke Kobber i Bæltet,
(Den forrige danske oversættelse)

Matthæus er uenig: Jesus forbød dem ikke kun at tage kobber med, men også sølv og guld:

Matthæus 10,9 Skaf jer ikke guld eller sølv eller kobber i jeres bælter,

Hvad sagde Jesus i virkeligheden? Var han blevet mere pengefikseret, mens Matthæus skrev sit evangelium?

Kristen bortforklaring #1

Ifølge George Kilpatrick er forklaringen, at Matthæus skriver for en rigere kirkemenighed, end Markus gør.

Markus skriver "kobber" to gange: En gang i verset foroven og en gang i episoden om "Den fattige enkes gave". Matthæus skriver kun "kobber" én gang, nemlig i verset foroven, hvor han tilføjer sølv og guld; Matthæus kopierer ikke historien om den fattige enkes gave.

Derimod er Matthæus glad for at skrive om sølv og guld. Markus skriver "sølv" én gang, og her laver Matthæus beløbet om til 30 sølvpenge; ialt bruger Matthæus ordet "sølv" ti gange. Markus skriver aldrig "guld, mens Matthæus gør det fem gange.

Alt dette er med til at pege på et samfund med større velstand, der er vant til et bredere finansielt spektrum, end dem hos Markus:

These details together point to a community of greater wealth, accustomed to a much wider financial range than that in Mark
(George Dunbar Kilpatrick, The Origins of the Gospel According to St. Matthew, 2007, side 125)

Goulder er af samme mening: Pengene i Markusevangeliet er bøndernes mønter, mens sølv, guld, tyve og svindlere hører til i byerne, hvor Matthæus og Lukas skrev deres evangelier.

In the Marcan community there is little worth stealing: thieves, sharp practice, defaulting, extortion, dishonesty, swindling are introduced by Matthew and abound in Luke. The money in Mark, as we shall see, is the peasant's coins; silver and gold, pearls and talents belong in the strange world of the city-church.
(Michael Douglas Goulder, Midrash and Lection in Matthew, 1974-2004, side 110)

Men det besvarer jo ikke spørgsmålet, om hvad Jesus sagde "i virkeligheden".

Kristen bortforklaring #2

Bibelselskabet er ligeglade med Kilpatrick's og Goulder's forklaringer. De finder det nemmere at fuske med oversættelsen.

De oversætter "kobber" til "penge" det ene sted, men ikke det andet. Dermed er selvmodsigelsen mellem de to vers ikke længere så tydelig.

Markus 6,8 og han forbød dem at tage noget med sig på rejsen bortset fra en stav, men ikke brød eller taske og heller ikke penge i bæltet;
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Markus, De synoptiske evangelier, Forfalskninger