Hvaba?? Golgata - det betyder Hovedskalsted Hvaba??

Over Jesus' hoved er Pilatus' indskrift: "INRI", der er en forkortet udgave af Pilatus' indskrift ("Jesus af Nazaret, jødernes konge").
Nederst i billedet drypper Jesus' blod ned på Adams kranium.
Carlo Crivelli

Jødedommen i oldtiden var ligeså ekstrem, som Islam er i dag, med hensyn til at inddele verden i rene og urene mennesker.

Da jøderne udleverede Jesus til romerne, ville de ikke gå indenfor til Pontius Pilatus, fordi de frygtede, at hans vantro bolig ville gøre dem "urene".

Johannes 18,28 De førte nu Jesus fra Kajfas til statholderens borg. Det var tidligt om morgenen. Selv gik de ikke ind i borgen, for at de ikke skulle blive urene, men kunne holde påskemåltid.
Johannes 18,29 Pilatus gik ud til dem og sagde: "Hvilken anklage fremfører I mod denne mand?"

Derfor måtte den romerske magthaver selv forlade sin "urene" borg og gå ud på gaden for at høre, hvad de ville.

Men efter at Jesus havde båret sit kors til Golgata, som på hebraisk betyder "Hovedskalsted" (Johannes 19,17), satte Pilatus en indskrift over Jesus' hoved, hvor der stod, at Jesus var jødernes konge (billedet til højre).

Straks var ypperstepræsterne på pletten for igen at irettesætte den formastelige guvernør.

Johannes 19,21 Jødernes ypperstepræster sagde nu til Pilatus: "Skriv ikke: 'Jødernes konge', men: 'Han sagde: Jeg er jødernes konge'."

Før var jøderne bange for at blive "urene", men nu står selveste ypperstepræsterne og skændes med Pilatus på retterstedet. Alle fire evangelier er enige om, at Golgata betyder "Hovedskalsted" (på græsk: "kranion", Johannes 19,17).

Hvad blev der af renheden? Var Pilatus' guvernørbolig mere "uren" end "Hovedskalstedet", der flød med døde mennesker, grave, ligrester, knogler og kranier (4 Mosebog 19,11-14)?

Johannes 19,17: han bar selv korset og gik ud til det sted, som kaldes Hovedskalsted, og som på hebraisk hedder Golgata,
4 Mosebog 19,11: Den, der rører ved liget af et menneske, er uren i syv dage.
[. . .]
4 Mosebog 19,13: Enhver, der rører ved liget af et menneske, ved én der er død, og som ikke renser sig for synd, gør Herrens bolig uren. Det menneske skal udryddes fra Israel, fordi der ikke er stænket renselsesvand på ham. Han er uren; hans urenhed hænger endnu ved ham.

Man må sandelig håbe for de rene jøder, at de nåede hjem igen, inden alle zombierne genopstod.

Kristen bortforklaring #1

Man kunne fristes til en undskyldning med, at skænderiet ikke skete på Golgata. Ypperstepræsterne behøver ikke at have været mødt personligt op på retterstedet. Måske var det nogle andre jøder, der havde observeret skiltet (på behørig afstand, forstås), og måske havde ypperstepræsterne igen kommanderet Pilatus ud på gaden for at skælde ham ud?

Men Bibelen fortæller, at ypperstepræsterne og alle de fornemmeste jøder stod helt fremme i første parket foran korset, hvor de hånede Jesus:

Matthæus 27,41 Også ypperstepræsterne og de skriftkloge og de ældste hånede ham på samme måde og sagde:
Matthæus 27,42 "Andre har han frelst, sig selv kan han ikke frelse. Han er jo Israels konge, lad ham nu stige ned fra korset, så vil vi tro ham.

Kristen bortforklaring #2

John Gill(1) er ualmindeligt godt inde i jødiske helligskrifter, så hvad angår jødernes frygt for at blive urene kan Gill citere flere jødiske kommentatorer for, at hele hjemmet kan blive urent, hvis en ikke-jøde har taget ophold.

Gill er mere interesseret i at bortforklare selvmodsigelsen om, hvorvidt Jesus blev korsfæstet før eller under påsken.

Når Gill kommer til præsterne, der irettesætter den romerske guvernør, kan Gill ikke nægte, at præsterne var til stede på retterstedet: »for they were present at the crucifying of Christ«:

Then said the chief priests of the Jews to Pilate,.... Who were not only informed of this inscription, but might read it themselves, for they were present at the crucifying of Christ, and mocked at him as he hung on the tree; these, when they read the title, were greatly offended at it, partly because it was doing too great an honour to Jesus to call him the King of the Jews: and partly because it fixed a public brand of infamy upon their nation, that a king of theirs should be crucified: wherefore they went to Pilate and addressed him, saying, […]
(John Gill, fed skrift i original)

Det eneste Gill kan udrette er at påstå, at Pilatus ikke selv var til stede, men at ypperstepræsterne gik tilbage til guvernørboligen, og — kan man forstå — kommanderede Pilatus ud igen.

Men selvmodsigelsen vi kigger på her, handler ikke om Pilatus; den handler om, hvordan de rene præster kunne være til stede på retterstedet.

Yderligere selvmodsigelser


Fodnoter: (1)

John Gill (1697 - 1771). Engelsk baptist. Forfatter af John Gills Exposition of the Entire Bible.

For en ordens skyld siger jeg ikke, at Gill repræsenterer det nyeste og ypperste indenfor Bibelforskningen, men når jeg citerer et 250 år gammelt, konservativt, kristent standardværk, skulle det gerne vise, at indholdet på nærværende side ikke er noget nymodens ateistisk, ondsindet sludder.


Mærker: Matthæus, Johannes