Hvaba?? Hvor mange vantro disciple var der? Hvaba??

Matthæus 28,17: "[…] men nogle tvivlede".
Knæler

Efter opstandelsen viste Jesus sig for sine disciple og gav dem Helligånden. Men en af dem, Thomas Tvivleren, var ikke til stede og troede ikke på det.

Bagefter forsøgte de ti andre disciple at overbevise den vantro Thomas, men forgæves:

Johannes 20,24 Thomas, også kaldet Didymos, en af de tolv, havde ikke været sammen med dem, da Jesus kom.
Johannes 20,25 De andre disciple sagde til ham: "Vi har set Herren." Men Thomas sagde til dem: "Hvis jeg ikke ser naglemærkerne i hans hænder og stikker min finger i naglemærkerne og stikker min hånd i hans side, tror jeg det ikke."

Thomas skulle først have lov til at pille-rode-rave Jesus i hans friske sår, før han var overbevist (billedet til venstre):

Thomas bliver overbevist.
Thomas Tvivleren

Johannes 20,27 Derpå sagde han til Thomas: "Ræk din finger frem, her er mine hænder, og ræk din hånd frem og stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende."
Johannes 20,28 Thomas svarede: "Min Herre og min Gud!"

Den forhenværende vantro Thomas kalder Jesus for »Min Herre og min Gud!« som tegn på, at han fuldt ud har erkendt, at genopstandelsen beviser Jesus' guddommelighed.

Men selvom Thomas ikke længere er vantro, er der mange andre, der er. Da de elleve disciple genser Jesus i Galilæa, er der stadig nogle, der tvivler.

Matthæus 28,16 Men de elleve disciple gik til Galilæa til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne.
Matthæus 28,17 Og da de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede.

Det var altså ikke kun Thomas, der tvivlede.

Hvorfor står der, at de ti andre forsøgte at overbevise Thomas, når de i virkeligheden tvivlede? Og hvordan kunne de stadig tvivle, efter at have set Thomas stikke fingrene i Jesus' sår, efter at have set en hær af zombier og efter at have boet sammen med den genopstandne Jesus i 40 dage?

Kommentar

Faktisk er selvmodsigelsen endnu større, for der står ikke "nogle" i den græske tekst. Den bogstavelige oversættelse siger, at de alle tvivlede: "de tilbad [ham], og de tvivlede". Hele banden inklusive Thomas tvivlede.

Denne oversættelse ville ikke kun være ødelæggende for den kristne tro, men også være selvmodsigende, for hvordan kunne de både tilbede Jesus og samtidig tvivle? Dette er den primære grund til, at næsten alle oversættelser fortæller, at det "kun" var "nogle", der tvivlede. Se det eksterne link.

Kristen bortforklaring #1

En lang række forskere har foreslået, at det var "nogle andre", der tvivlede. Altså ikke de elleve disciple. Se det eksterne link, side 345 fodnote 1, for en delvis liste over disse forskere.

Problemet er, at de elleve disciple er den aktive part i det forrige vers: »de elleve disciple gik til Galilæa« (Matthæus 28,16). Der er ikke plads, hverken i grammatikken eller i historien, til, at der pludselig skulle dukke nogle fremmede mennesker op på bjerget, bare for at tvivle.

Kristen bortforklaring #2

Med hensyn til, hvorfor det var kun nogle, der tvivlede, og ikke alle, forklarer The NetBible i deres fyldige kommentarer:

The difficulty with the personal pronoun view is that there are no examples of it in Matthew in which the same subject immediately precedes with its own verb (as would be the case in "they worshiped … they doubted"). Such, in fact, would be quite awkward, for the article would be unnecessary since the pronominal referent is already embedded in the verb. The only reason for the article here would be to distinguish the subject in some way; but if the same subject is in view, no distinction is being made.

Altså: grunden til, at oversætteren ikke bare vil skrive "they worshiped … they doubted", er, at selvom "oi de" masser af steder betegner alle i en gruppe, er der ikke andre steder i Matthæusevangeliet, hvor det græske "oi de" peger tilbage på den samme aktive part i den forrige sætning.

Men det er der faktisk et glimrende eksempel på: »Da spyttede de ham i ansigtet og slog ham med knytnæve, og nogle« [oi de] »slog ham med stokke« (Matthæus 26,67). Her vælger Bibelselskabet (og næsten alle andre) ganske vist at skrive "nogle", men der er ingen grammatisk grund til, at dem, der slog Jesus med stokke, ikke skulle være den samme gruppe som dem, der spyttede og slog.

Se det eksterne link.

Eksternt Link

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Johannes