Hvaba?? Er resten af verden for os eller imod os? Hvaba??

Bush 2001, 09, 20: "Enten er du med os, eller du er med terroristerne".
George W. Bush

Markus 9,40 Den, der ikke er imod os, er for os.

Matthæus 12,30 Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder.

Kommentar: Disse to udtalelser siger det stik modsatte om den store del af Verdens befolkning, der ikke har noget specielt forhold til kristendommen.

Venstre Højre

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Markus