Hvaba?? Hvornår starter det nye år? Hvaba??

Påsken er en forårsfest.
Hare

Det nye år starter om foråret. Som vi alle ved, er påsken en forårsfest, og adskillige steder i Bibelen forklarer Gud, at påsken ligger i årets første måned.

Påskemåneden hedder "abib" på hebraisk, og det var i denne måned, at Gud førte jøderne ud af Egypten om natten:

2 Mosebog 12,1 Herren sagde til Moses og Aron i Egypten:
2 Mosebog 12,2 "Denne måned skal være jeres nytårsmåned. I skal regne den for den første af årets måneder.
[.. .. ..] [. . .]
2 Mosebog 12,18 Fra om aftenen den fjortende dag i den første måned til om aftenen den enogtyvende dag i samme måned skal I spise usyrede brød.

2 Mosebog 23,5 På den fjortende dag i den første måned, lige inden mørket falder på, er det påske for Herren.

3 Mosebog 23,5 På den fjortende dag i den første måned, lige inden mørket falder på, er det påske for Herren.

4 Mosebog 28,16 På den fjortende dag i den første måned er det påske for Herren.

5 Mosebog 16,1 Giv agt på måneden abib, og hold påske for Herren din Gud; for i måneden abib førte Herren din Gud dig ud af Egypten om natten.

Men årets udgang falder også sammen med "frugthøstfesten". Dvs., at nytåret ligger om efteråret. Som bekendt er der ikke "frugthøstfest" om foråret, for der er ingen frugter på træerne ved påsketid. Nytåret fejres under høsten, når jøderne »bringer afgrøden fra marken i hus«:

2 Mosebog 23,16 Endvidere skal du holde kornhøstfesten med den første afgrøde af det, du sår på marken, og frugthøstfesten ved årets udgang, når du bringer afgrøden fra marken i hus.

2 Mosebog 34,22 Du skal fejre ugefesten med den første afgrøde af hvedehøsten, og frugthøstfesten ved årsskiftet.

I virkeligheden er der ikke noget at diskutere: Det jødiske nytår, Rosh Hashana, fejres om efteråret, når måneden "tishri" begynder. Dette er ganske officielt, selvom det ingen steder står i Bibelen.

Alligevel hedder årets første måned hverken "abib" eller "tishri", men "nisan":

Ester 3,7 I den første måned, måneden nisan, i kong Ahasverus' tolvte regeringsår, kastede man i Hamans nærvær pur, det vil sige lod, mellem de enkelte dage og måneder, og loddet faldt på den tolvte måned, måneden adar.

Forår eller efterår? "abib", "tishri" eller "nisan"?

I guder, for en fest.

Jødisk bortforklaring #1

Datoen for nytår hænger sammen med datoen for verdens skabelse. Blev verden skabt ved forårs- eller efterårsjævndøgn?

Nogle rabbier, med Rabbi Eliezer i spidsen, mente, at verden var skabt om efteråret, bl.a. fordi der står i den første skabelsesberetning, at Gud skabte »alle slags frugttræer, der bærer frugt med kerne« (1 Mosebog 1,11). Andre rabbier med Rabbi Jehoshua i spidsen mente, det måtte have været forår, fordi det samme vers sagde, at jorden var dækket med grønt (1 Mosebog 1,11).

Den hasidiske lære forsøgte at udglatte uenigheden ved at postulere, at Gud havde startet om foråret med at planlægge skabelsen, men først var startet med det egentlige arbejde om efteråret.

Denne bortforklaring karambolerede med de halakhiske regler om at beregne planeternes bevægelser fra deres start ved forårsjævndøgn. Hvordan kunne de have bevæget sig fra forårsjævndøgn af, hvis de først blev skabt en halvt år senere?

Se eksternt link.

1 Mosebog 1,11: Gud sagde: "Jorden skal grønnes: Planter, der sætter frø, og alle slags frugttræer, der bærer frugt med kerne, skal være på jorden." Og det skete;

Jødisk bortforklaring #2

Med hensyn til hvornår året startede, mente rabbierne, at Bibelen brugte to slags kalendere: En for Israels konger, og en for alle andre. Det kunne forklare ovenstående citat om kong Ahasverus.

Rabbierne måtte dog gøre en undtagelse for perserkongen Kyros, men det blev bortforklaret med, at han var så god en mand, at Bibelen også brugte den jødiske kalender for ham.

Se eksternt link.

Jødisk bortforklaring #3

Med hensyn til navnet på måneden, er der en enkel forklaring: På et tidspunkt gik jøderne over til at bruge nye navne på månederne under indflydelse af det babyloniske kalendersystem. Derfor skiftede "abib" navn til "nisan".

Men hvorfor nu det? Bibelen fortæller, hvor forfærdeligt opholdet i Babylon var, og hvordan jøderne drømte om at knuse Babylons spædbørn mod klipperne.

Da jøderne så omsider vendte tilbage til Det Hellige Land og genopbyggede templet, hvorfor lod de så dette "vantro" kalendersystem forurene deres hellige skrifter?

Og hvorfor siger Gud til jøderne i 2 Mosebog, at det nye år starter om foråret, hvis denne babylonske kalender først blev indført 953 år senere?

Man fristes til at tro, at jøderne aldrig nogensinde har været slaver.

Kristne bortforklaringer

En typisk forklaring er, at jøderne opererede med to kalendersystemer (se jødisk bortforklaring #2), men at det drejede sig om en gejstlig kalender og en civil/sekulær kalender.

Den forklaring er noget søgt. Jødedommen, som beskrevet i Bibelen, er en total-religion, der styrer alle aspekter af samfundet. At opdele Bibelen i gejstlige og sekulære love, er lige så håbløst som at opdele Guds 613 bud i moralske, rituelle, og legalistiske love.

Eksternt Link

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 2 Mosebog, 5 Mosebog, Ester