Hvaba?? Hvor gammel skal en præst være? Hvaba??

Hvor gammel skal en præst være?
Ægteskab

Ifølge Gud skal levitter udføre præstetjeneste fra deres 25. til 50. år:

4 Mosebog 8,23 Herren talte til Moses og sagde:
4 Mosebog 8,24 Dette gælder for levitterne: Fra det femogtyvende år og opefter er de forpligtede til at udføre arbejde i Åbenbaringsteltet.
4 Mosebog 8,25 Fra det halvtredsindstyvende år skal de trække sig tilbage fra arbejdet; da må de ikke mere udføre arbejde.

Men andetsteds siger Gud, de skal være mellem 30 og 50 år:

4 Mosebog 4,1 Herren talte til Moses og Aron og sagde:
[.. .. ..] [. . .]
4 Mosebog 4,3 fra tredive år og opefter indtil halvtreds år, alle der er forpligtet til at udføre arbejde i Åbenbaringsteltet.
[.. .. ..] [. . .]
4 Mosebog 4,23 Du skal holde mønstring over dem fra tredive år og opefter indtil halvtreds år, alle der er forpligtet til at udføre arbejde i Åbenbaringsteltet.
[.. .. ..] [. . .]
4 Mosebog 4,30 du skal mønstre dem fra tredive år og opefter indtil halvtreds år, alle der er forpligtet til at udføre arbejde i Åbenbaringsteltet.
[.. .. ..] [. . .]
4 Mosebog 4,35 fra tredive år og opefter indtil halvtreds år, alle der var forpligtet til at udføre arbejde i Åbenbaringsteltet.
[.. .. ..] [. . .]
4 Mosebog 4,39 fra tredive år og opefter indtil halvtreds år, alle der var forpligtet til at udføre arbejde i Åbenbaringsteltet,
[.. .. ..] [. . .]
4 Mosebog 4,43 fra tredive år og opefter indtil halvtreds år, alle der var forpligtet til at udføre arbejde i Åbenbaringsteltet,
[.. .. ..] [. . .]
4 Mosebog 4,47 fra tredive år og opefter indtil halvtreds år, alle der skulle udføre arbejde i Åbenbaringsteltet og arbejde med at bære,

Mange år senere holdt Kong David mandtal over levitterne, og han talte (naturligvis) dem, der var 30 år og ældre.

Men mod slutningen af tællingen, ændrede David uden forklaring alderskravet: Nu skulle de være fra 20 og uden nogen øvre grænse:

1 Krønikebog 23,1 Da David var blevet gammel og mæt af dage, gjorde han sin søn Salomo til konge over Israel.
1 Krønikebog 23,2 Han samlede alle Israels stormænd, præster og levitter.
1 Krønikebog 23,3 Der blev holdt mandtal over levitterne fra tredive år og opefter, og tallet på samtlige mænd var 38.000.
[.. .. ..] [. . .]
[.. .. ..] [. . .]
1 Krønikebog 23,24 Det var Levis sønner, fædrenehus for fædrenehus, overhoveder for fædrenehusene, dem der blev mønstret med opregning af navnene på samtlige mænd fra tyve år og opefter, og som udførte arbejde i tjenesten i Herrens tempel.
[.. .. ..] [. . .]
1 Krønikebog 23,27 - Efter Davids sidste ord regnes tallet på levitterne fra tyve år og opefter. -

Davids nye regler blev fulgt herefter.

2 Krønikebog 31,17 Præsterne blev registreret fædrenehus for fædrenehus, mens levitterne fra tyve år og opefter blev registreret efter deres tjenestepligter i deres skifter.

Selv da Davidsriget var gået under — da jøderne vendte tilbage fra Babylon og genopbyggede templet — var det stadig Davids ændringer, der gjaldt:

Ezra 3,8 I den anden måned i det andet år, efter at de var kommet til Guds hus i Jerusalem, gik Zerubbabel, Shealtiels søn, og Jeshua, Josadaks søn, i gang sammen med de øvrige af deres brødre, præsterne og levitterne, og alle dem, der var kommet til Jerusalem fra fangenskabet; de indsatte levitterne fra tyve år og opefter til at lede arbejdet på Herrens tempel.

Så ville Gud have, at præsterne skulle være 20, 25 eller 30 år? Var der en øvre grænse på halvtres år? Hvordan kunne Moses' storebror, Aron, være præst, når han var 83 år, allerede dengang jøderne forlod Egypten?

Og hvordan kunne David uden videre ændre Guds ordrer? Man fristes til at tro, at det første tempel aldrig har eksisteret.

Jødisk bortforklaring #1

Den jødiske rabbi Rashi(1) forklarede forskellen på de 25 og de 30 år med, at de første fem år var en oplæringsperiode.

From the age of twenty-five years: Elsewhere (4:3) it says, "From the age of thirty." How can this be reconciled? However, from the age of twenty-five they came to study the laws of the service; they would study for five years, and at the age of thirty they would [begin] work. From here we learn that a student who does not experience success in his learning for five years, will never experience it. - [Chul. 24a]
(https://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/9936#showrashi=true)

Naturligvis er denne "elevtid" frit opfundet til denne bortforklaring.

Jødisk bortforklaring #2

I den græske teksttradition, Septuaginta, står der "25 år" de syv steder i 4. Mosebog kapitel 4, hvor den hebraiske tekst siger "30 år". I denne teksttradition er der altså ingen selvmodsigelse.

Læs evt. Septuaginta, 4. Mosebog kapitel 4 i engelsk oversættelse.

Kristne bortforklaringer

Moderne kristne er sikkert ret ligeglade med reglerne for jødiske præster. Dels har Jesus ophævet Moseloven, og dels er det snart 2.000 år siden, at romerne brændte templet ned.

Men det burde vække undren, hvordan Guds eget folk har båret sig ad med at dyrke Gud i små tusinde år, når den Hellige Bibel angiver tre modstridende krav til præsterne.

Er der virkelig ingen jøder, der har opdaget selvmodsigelserne i disse tusinde år? Man får en mistanke om, at det første tempel aldrig har eksisteret.

Yderligere Selvmodsigelser


Fodnoter: (1)

Rashi levede fra 1040 til 1105 og hed egentlig Shlomo Yitzhaki, men han er mere kendt under akronymet RAbbi SHlomo Itzhaki.

Mærker: 4 Mosebog, 1 og 2 Krønikebog, Ezra, Septuaginta