Hvaba?? Den førstefødte søn eller et oldebarn? Hvaba??

Ingen ved, hvordan Asriel og hans brødre så ud, så her er et billede af nogle englebørn.
Små engle

Manasse var stamfar til en af Israels 12 stammer. Hans førstefødte hed Asriel, storebror til Makir:

1 Krønikebog 7,14 Manasses sønner var: Asriel, som hans aramaiske medhustru fødte; hun fødte også Makir, der blev far til Gilead.

Men andre steder siger den ufejlbarlige Bibel, at Asriel var Manasses oldebarn, og dermed sønnesøn af Makir:

4 Mosebog 26,29 Manasses efterkommere: Fra Makir stammer makiritternes slægt. Makir havde fået sønnen Gilead. Fra Gilead stammer gileaditternes slægt.
4 Mosebog 26,30 Dette er Gileads efterkommere: Iezer, iezritternes slægt; fra Helek stammer helekitternes slægt;
4 Mosebog 26,31 Asriel, asrielitternes slægt; Sikem, sikemitternes slægt;

Manasse ⇒ Makir ⇒ Gilead ⇒ Asriel.

Her er en yderligere selvmodsigelse: Hvis Asriel og Makir er brødre, er de så hel- eller halv-brødre? I den nyeste danske oversættelse (citeret foroven) står der: »hun fødte også Makir«, således at de to brødre tydeligvis har samme mor, nemlig Manasses aramaiske medhustru, mens andre oversættelser af samme vers gør det endnu mere klart, at de ikke har samme mor:

1 Krønikebog 7,14 Manasses Sønner vare: Asriel, som hans Hustru fødte; hans Medhustru, den syriske, fødte Makir, Gileads Fader.
(Dansk oversættelse fra 1919)

Kristen bortforklaring #1

Standardundskyldningen er naturligvis klassikeren med, at der er to personer med samme navn. F.eks. skriver Jehovas Vidner: »But it is possible that Manasseh had both a direct son and a great-grandson bearing the same name«.

Det er muligt, at det er muligt, men det lyder ikke særligt sandsynligt. Det ville sige, at man i den ene stamtavle har glemt stamfaderen til hele asrielitternes slægt, mens man i den anden stamtavle har glemt den førstefødte søn af en af Israels tolv stammer.

Desuden viser andre steder i Bibelen, at Makir ikke blot var Manasses førstefødte, men formentlig også var den eneste søn (1 Mosebog 50,22-23).

1 Mosebog 50,22: Josef og hans fars hus blev boende i Egypten. Josef levede i 110 år.
1 Mosebog 50,23: Josef oplevede at se Efraims børnebørn. Også Manasses søn Makirs børn blev født på Josefs knæ.

Kristen bortforklaring #2

Med hensyn til om Asriel og Makir har samme mor, er den hebraiske tekst (igen) uklar, og den nyeste danske oversættelse tilføjer et "også": »hun fødte også Makir« i 1 Krønikebog 7,14-15 (citeret foroven).

Den berømte King James Bibel tilføjer derimod en parentes og et "but":

1 Krønikebog 7,14 The sons of Manasseh; Ashriel, whom she bare: ([but] his concubine the Aramitess bare Machir the father of Gilead:
(King James Bibel fra 1611)

Jehovas Vidner (og andre) bruger denne "åbenlyse parentetiske sætning" til standardundskyldningen om, at "søn" betyder "efterkommer". Asriel var indirekte søn igennem Makir:

However, part of an apparent parenthetical statement that follows reads: "She bore Machir the father of Gilead." Hence, as is not uncommon in Biblical genealogies, Asriel may here be termed a "son" of Manasseh only in the sense of being one of his later descendants (through Machir, Manasseh's son by his Syrian concubine).
(https://wol.jw.org/en/wol/d/r1/lp-e/1200000438)

Men der er ingen forklaring på, hvorfor i alverden Asriel rykker helt op i starten af listen og skubber den førstefødte søn, Makir, til side. Asriel og hans efterkommere, asrielitterne, har ingen betydning i resten af Bibelen, hvor de udelukkende optræder i stamtavlerne.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 4 Mosebog, 1 og 2 Krønikebog, Stamtavler