Hvaba?? Er Gud en skjult gud? Hvaba??

Regnbuen er en evig påmindelse til hele verden om, at Gud er i stand til at udrydde alle mennesker og dyr, hvis han vil.
Noa

Det er ikke mange håndfaste beviser, vi får for Guds eksistens, og forklaringen skulle være, at Gud er en skjult gud:

Esajas 45,15 Du er en Gud, der skjuler dig, Israels Gud er frelser.

På latin lyder verset: »Vere tu es Deus absconditus, Deus Israel, salvator«, og derfra kommer begrebet "Deus absconditus", dvs. en skjult gud. Det modsatte hedder "Deus revelatus", en åbenbaret gud.

Ifølge mange kristne sekter kan Gud ikke åbenbare sig, fordi det ville fratage menneskets frie vilje til selv at vælge Gud til eller fra.

Ifølge Martin Luther frelses vi af tro, ikke af gerninger. Hvis vi kendte Gud, ville vores tro ikke længere være en tro, og så kunne vi ikke blive frelst, for Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses.

Men hvor skjult er det lige, Gud er?

Vi møder især dogmet om den skjulte Gud i Det Nye Testamente, hvor Jesus er den usynlige Guds billede og ingen kommer til Gud uden gennem Jesus.

Men hvor skjult er det nu lige, Gud er i Det Nye Testamente?

Skulle det være en hemmelighed, at Guds søn var blevet født?
Stjernekaster
 1. Gud lader sin søn blive født på jorden og markerer begivenheden med en stor stjerne (billedet til højre), der kun har til formål at gøre Kong Herodes bange, så han dræber alle drengebørn omkring Betlehem.
 2. Guds søn render rundt i landet og udfører mirakel efter mirakel. Disse mirakler er skrevet ned i Bibelen, og dette er netop gjort, »for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn« (Johannes 20,31).
  Johannes 20,31: Men dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn.
 3. Gud annoncerer — både ved Jesus' dåb og ved "forvandlingen" — at Jesus er hans søn.
 4. Gud lader en mand være blind hele livet, »for at Guds gerninger skal åbenbares på ham« (Johannes 9,2-3).
  Johannes 9,2: Hans disciple spurgte ham: "Rabbi, hvem har syndet, han selv eller hans forældre, siden han er født blind?"
  Johannes 9,3: Jesus svarede: "Hverken han selv eller hans forældre har syndet, men det er, for at Guds gerninger skal åbenbares på ham.
 5. Da Jesus' elskede ven, Lazarus, døde, skete det, for at Jesus kunne vise sine helbredende evner, og »at Guds søn skal herliggøres ved den« (Johannes 11,4).
  Johannes 11,4: Da Jesus hørte det, sagde han: "Den sygdom er ikke til døden, men tjener til Guds herlighed, for at Guds søn skal herliggøres ved den."
 6. Efter sin død viste Jesus sig for 500 brødre. Forhåbentlig ødelagde det ikke deres frie vilje.
 7. Det sidste vers i det sidste evangelium fortæller, at Jesus udførte mange mirakler, faktisk gav han så mange tegn, at der ikke er plads her i verden til at rumme bøger nok til at beskrive alle disse mirakler (Johannes 21,25).
Johannes 21,25: Der er også mange andre ting, Jesus har gjort; hvis der skulle skrives om dem én for én, tror jeg ikke, at hele verden kunne rumme de bøger, som så måtte skrives.

Det sidste er især imponerende. Lad os sige, at hvert mirakel er set af mindst et menneske. Tænk på, hvor mange mennesker, der kan stå i en telefonbog, og alligevel kan hele verden ikke rumme de mange telefonbøger med folk, der har set Jesus' mirakler.

Var Guds søn ikke skjult for alle disse mennesker? Og mistede de ikke deres frie vilje, da Guds søn viste dem sin guddommelighed?

Eksternt link

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Josva, Dommerbogen, Esajas, Johannes, GT kontra NT