Hvaba?? Brevet fra Elias Hvaba??

Elias tager til himlen i en vogn af ild, mens profeten Elisa kigger på.
Elias' himmelfart

Profeten Elias fylder meget af 1. og 2. Kongebog, men til sidst tager Elias op til himlen for øjnene af sin elev Elisa (billedet til højre):

2 Kongebog 2,11 Mens de gik og talte sammen, kom der pludselig en ildvogn med ildheste. Den skilte de to fra hinanden, og Elias steg op til himlen i en storm.

Herefter er det Elisa, der overtager stillingen som superprofet. F.eks. i næste kapitel, hvor Elisa er sammen med Judas konge Joshafat:

2 Kongebog 3,14 Elisa svarede: "Så sandt Hærskarers Herre lever, som jeg er i tjeneste hos: Havde det ikke været for Judas konge Joshafats skyld, ville jeg ikke have ænset dig eller værdiget dig et blik.

Krønikebøgerne er et opkog af Kongebøgerne, men i denne genfortælling er profeterne Elias og Elisa stort set forsvundet. Elias omtales kun en eneste gang i Krønikebøgerne, nemlig når han sender et brev til Kong Joshafats søn, Joram:

2 Krønikebog 21,1 Joshafat lagde sig til hvile hos sine fædre og blev begravet hos sine fædre i Davidsbyen. Hans søn Joram blev konge efter ham.
[.. .. ..] [. . .]
2 Krønikebog 21,12 Da kom der et brev til ham fra profeten Elias; der stod: "Dette siger Herren, din fader Davids Gud: Du fulgte ikke i din far Joshafats og Judas konge Asas spor,

Men hvordan kunne Elias sende et brev til Kong Joram, når han allerede på den forrige konges tid befandt sig oppe hos Gud i Himlen?

Kommentar

Ifølge de officielle Bibel-tabeller steg Elias til himmels år 896 f.v.t., og han skulle have skrevet sit brev til Kong Joram mellem syv og tolv år senere, år 889-884.

Denne selvmodsigelse viser, at Bibelens forfattere ikke har haft kvaler med frit at opfinde tekster. Forfatteren af Krønikebøgerne har haft Kongebøgerne som kilde, som han efter behag har kopieret ordret, omskrevet, udvidet eller forkortet. Bibeldyrkere vil gerne tro, at forfatteren bygger sine mange tilføjelser (f.eks. de mange detaljer om Obed-Edom og Josijas påske) på et historisk materiale, men han har naturligvis ikke haft adgang til et ikke-eksisterende brev fra Elias.

Kristen bortforklaring #1 - #4

John Gill(1) er bekendt med adskillige bortforklaringer:

And there came a writing to him from Elijah the prophet,.... Not what was written by him after his ascension to heaven, and from thence came to Jehoram, even seven years after that, as say some Jewish writers (z); nor was it a writing from another person of the same name in those times, since of such an one we nowhere read; nor from Elisha bearing the name of Elijah, having a double portion of his spirit on him, since he is never so called; but this was a writing of Elijah's before his ascension, who, foreseeing by a spirit of prophecy what Jehoram would be guilty of, wrote this, and gave it to one of the prophets, as Kimchi suggests, and most probably to Elisha, to communicate it to him at a proper time; and who might, as the above writer intimates, think it came immediately from heaven:
(Fremhævelse i original)

Gill mener altså:

  1. ikke, at Elias havde skrevet brevet i himlen,
  2. ikke, at det var en anden person, der hed Elias, og
  3. heller ikke, at det var eleven Elisa, der bar mesteren Elias' navn.

Gill foretrækker derfor en fjerde bortforklaring:

  1. Elias havde skrevet brevet til Kong Joram, inden han fór til himmels.

Elias var jo ikke profet for ingenting.

Yderligere Selvmodsigelser


Fodnoter: (1)

John Gill (1697 - 1771). Engelsk baptist. Forfatter af John Gills Exposition of the Entire Bible.

For en ordens skyld siger jeg ikke, at Gill repræsenterer det nyeste og ypperste indenfor Bibelforskningen, men når jeg citerer et 250 år gammelt, konservativt, kristent standardværk, skulle det gerne vise, at indholdet på nærværende side ikke er noget nymodens ateistisk, ondsindet sludder.


Mærker: 1 og 2 Kongebog, 1 og 2 Krønikebog