Hvaba?? En Gatit af præsteslægt Hvaba??

David tager afsted med Guds Ark.
David og arken

Da Kong David førte Pagtens Ark til Jerusalem, blev arken undervejs parkeret tre måneder hos gatitten Obed-Edom:

2 Samuel 6,10 Og han ville ikke flytte Herrens ark hjem til sig i Davidsbyen, men satte den hen i gatitten Obed-Edoms hus.
2 Samuel 6,11 Herrens ark stod nu i gatitten Obed-Edoms hus i tre måneder, og Herren velsignede Obed-Edom og hele hans hus.

Dette burde få alle alarmklokker til at bimle. Gatitter var ikke af præsteslægt (Levis stamme), de var ikke engang jøder. Tænk bare på gatitten Goliat!

Her har vi igen et eksempel på, at forfatteren af Kongebøgerne ikke aner, hvad der står i Mosebøgerne. Hvordan kunne David finde på at lade selveste Guds ark stå tre måneder hos en uren filister?

Som sædvanligt bliver disse "fejl" rettet, når historien genfortælles i Krønikebøgerne. I Krønikebøgerne standser arken også i »gatitten Obed-Edoms hus« (1 Krønikebog 13,13-14), men et par kapitler senere er Obed-Edom forfremmet til levit "af anden rang":

1 Krønikebog 13,13: Og han flyttede ikke arken hjem til sig i Davidsbyen, men satte den hen i gatitten Obed-Edoms hus.
1 Krønikebog 13,14: Og Guds ark stod i Obed-Edoms hus i tre måneder, og Herren velsignede Obed-Edoms hus og alt, hvad han ejede.

1 Krønikebog 15,16 David gav de ledende levitter besked om at lade deres brødre sangerne stille sig op med deres musikinstrumenter, harper, citere og cymbler; de skulle lade høje glædestoner lyde.
[.. .. ..] [. . .]
1 Krønikebog 15,18 og ved siden af dem deres brødre af anden rang: Zekarja, Ja'aziel, Shemiramot, Jehiel, Unni, Eliab, Benaja, Ma'aseja, Mattitja, Elifelehu, Mikneja og portvagterne Obed-Edom og Je'iel.

Som levit bliver han ansat til at gøre tjeneste foran Herrens Ark:

1 Krønikebog 16,4 Foran Herrens ark satte han nogle af levitterne til at gøre tjeneste og til at love og takke og prise Herren, Israels Gud.
1 Krønikebog 16,5 Asaf var overhoved, Zekarja den næste, derefter Ja'aziel, Shemiramot, Jehiel, Mattitja, Eliab, Benaja, Obed-Edom og Je'iel med harper og citere, mens Asaf spillede på cymbler,

Han bliver ansat som portvagt foran arken.

1 Krønikebog 16,37 Så lod David Asaf og hans brødre blive foran Herrens pagts ark, så de altid kunne gøre tjeneste foran arken, sådan som det var fastsat for de enkelte dage,
1 Krønikebog 16,38 ligeledes Obed-Edom og hans brødre, i alt 68; Obed-Edom, Jedituns søn, og Hosa skulle være portvagter;

Og endnu senere er Obed-Edom og hans mange efterkommere blevet en del af koraitternes stamme (Kora var barnebarn af Levi).

Var gatitten Goliat af præsteslægt?
David og Goliat

1 Krønikebog 26,1 Portvagternes skifter var: Af koraitterne: Meshelemja, Kores søn, der hørte til Asaf-sønnerne.
[.. .. ..] [. . .]
1 Krønikebog 26,4 Obed-Edom havde sønner: Shemaja, den førstefødte, Jozabad, den næstældste, Joa, den tredje, Sakar, den fjerde, Netan'el, den femte,
[.. .. ..] [. . .]
1 Krønikebog 26,8 Alle disse hørte til Obed-Edom-sønnerne, de selv og deres sønner og brødre, dygtige mænd med evner for tjenesten, i alt toogtres efterkommere af Obed-Edom.

Obed-Edoms efterkommere skulle hver dag levere fire levitter til at bevogte sydporten:

1 Krønikebog 26,15 Obed-Edom fik sydporten, hans sønner forrådshuset,
[.. .. ..] [. . .]
1 Krønikebog 26,17 Mod øst seks levitter, mod nord fire dagligt, mod syd fire dagligt, ved forrådshuset to,
[.. .. ..] [. . .]
1 Krønikebog 26,19 Det var portvagternes skifter, som hørte til Kora-sønnerne og Merari-sønnerne.
1 Krønikebog 26,20 Deres brødre levitterne, som havde tilsyn med skatkamrene i Guds hus og skatkamrene til helliggaverne, var:
[.. .. ..] [. . .]

Det må siges at være noget af en forfremmelse. Fra at være uren ikke-jøde af filisteren Goliats slægt, til levit "af anden rang", til permanent tjeneste i templet, til at være levit, stamfar og efterkommer af Levis barnebarn Kora.

Jødiske bortforklaringer

Der er ikke så meget at bortforklare, efter at krønike-forfatteren har forfremmet Obed-Edom til levit. Det eneste, der er tilbage at bortforklare, er, hvorfor denne blåblodede levit kaldes gatit.

Den jødiske rabbi Rashi(1) mente, at manden blev kaldet "gatit", fordi han på et tidspunkt havde opholdt sig i byen Gat.

the Gittite: He was from Gath originally and he previously sojourned in Gath. He was a Levite, as it is written (below 15:16): "And David said to the officers of the Levites to station their brethren, the singers," and it says shortly after (verse 24): "… and Obed-Edom and Jehiah were gate sentries for the Ark."

Rashi kommer ikke ind på, hvordan en levit-præst kan stamme fra filister-byen Gat, eller om gatitten Goliat også var en levit, der engang havde opholdt sig i Gat.

Kristne bortforklaringer

John Gill(2) er godt tilfreds med Rashi's bortforklaring, men han har et forslag mere: Hvis ikke Obed-Edom var fra byen Gat, var han måske fra byen Gat-Rimmon, der tilhørte levitterne (Josva 21,20-24).

Gill kommer ikke ind på, om gatitten Goliat også var en levit, der engang havde opholdt sig i Gat-Rimmon.

Josva 21,20: Kehatitternes slægter, de øvrige levitter, som hørte til kehatitterne, fik ved lodkastningen nogle byer af Efraims stamme.
[.. .. ..]
Josva 21,24: Ajjalon med tilhørende græsmark og Gat-Rimmon med tilhørende græsmark, i alt fire byer.

Yderligere Selvmodsigelser


Fodnoter: (1) (2)

Rashi levede fra 1040 til 1105 og hed egentlig Shlomo Yitzhaki, men han er mere kendt under akronymet RAbbi SHlomo Itzhaki.
John Gill (1697 - 1771). Engelsk baptist. Forfatter af John Gills Exposition of the Entire Bible.

For en ordens skyld siger jeg ikke, at Gill repræsenterer det nyeste og ypperste indenfor Bibelforskningen, men når jeg citerer et 250 år gammelt, konservativt, kristent standardværk, skulle det gerne vise, at indholdet på nærværende side ikke er noget nymodens ateistisk, ondsindet sludder.


Mærker: 1 og 2 Kongebog, 1 og 2 Krønikebog, Stamtavler