Hvaba?? Er begge køn "én i Kristus Jesus"? Hvaba??

Er der forskel på mænd og kvinder?
Kvinder i bibelen

Ifølge Paulus har det ingen betydning, om man er mand eller kvinde. For vi er alle "én i Kristus Jesus".

Galaterne 3,28 Her kommer det ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand og kvinde, for I er alle én i Kristus Jesus,

Men alligevel skal kvinder holde kæft og føde børn:

1 Timotheus 2,11 En kvinde skal lade sig belære i stilhed og underordne sig i alt;
1 Timotheus 2,12 men at optræde som lærer tillader jeg ikke en kvinde, heller ikke at bestemme over sin mand; hun skal leve i stilhed.
[.. .. ..] [. . .]
1 Timotheus 2,15 Men frelses skal hun, ved barnefødslen - hvis de da holder fast ved tro og kærlighed og hellighed med besindighed

Kvinder skal holde kæft i kirken, og vente med at spørge deres mænd, til de kommer hjem.

1 Korinth. 14,34 skal kvinderne tie stille i menighederne. De må ikke tale, men skal underordne sig, sådan som loven også siger.
1 Korinth. 14,35 Men hvis de vil have noget at vide, skal de spørge deres mænd hjemme, for det sømmer sig ikke for en kvinde at tale i menigheden.

Og kvinder skal underordne sig deres mænd:

Kolossenser 3,18 Hustruer, I skal underordne jer under jeres mænd, som det sømmer sig i Herren.

Titus 2,3 at de ældre kvinder skal optræde, som det sømmer sig for hellige, at de hverken må være sladderagtige eller drikfældige, men skal være vejledere i det gode,
Titus 2,4 så de kan opdrage de unge kvinder til at elske mand og børn,
Titus 2,5 til besindighed og ærbarhed, huslighed, godhed, til at underordne sig under deres mænd, så Guds ord ikke bliver til spot.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 1 Korintherne, Galaterne, Kolossenserne, 1 Timotheus, Titus, Paulus