Hvaba?? Hvornår købte kvinderne salve? Hvaba??

Da kvinderne kom med salven, var Jesus væk.
Missale

Lukas siger entydigt, at kvinderne tilberedte salven inden sabbatten

Lukas 23,56 Og da de var vendt tilbage, tilberedte de vellugtende salver og olier; men sabbatten over holdt de sig i ro efter lovens bud.

Markus siger lige så entydigt, at de købte den efter sabbatten.

Markus 16,1 Da sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham.

Kristne bortforklaringer
Dette er et af de få tilfælde, hvor den danske oversættelse fra 1992 er bedre end King James Bibel fra 1611. I denne ellers så hæderkronede Bibel var der nemlig fusket med oversættelsen af Markus, så i stedet for at kvinderne købte salve, da sabbatten var ovre, stod der, at de allerede havde købt den.

Markus 16,1 And when the sabbath was past, Mary Magdalene, and Mary the mother of James, and Salome, had bought sweet spices, that they might come and anoint him.
(King James Bibel, 1611)

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Markus, Lukas, De synoptiske evangelier, Forfalskninger