Hvaba?? Herren giver, og Herren tager Hvaba??

Efeserne 4,8: […] han har givet gaver til menneskene
Hvad har Jesus at gøre med Julen?

Paulus citerer en salme for, at Gud har givet gaver til menneskene:

Efeserne 4,8 Derfor hedder det: Han er steget op til det høje, han har ført fanger med, han har givet gaver til menneskene.

Men hvis man kigger i salmen, står der det modsatte: Gud har taget gaver blandt menneskene:

Salmernes Bog 68,19 Du er steget op til det høje, du har ført fanger med, du har taget gaver blandt menneskene, selv de genstridige; Gud Herren skal bo der.

Herren giver, og Herren tager. Herrens navn være lovet.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Salmernes Bog, Efeserne, GT kontra NT, Septuaginta, Paulus