Hvaba?? Må man gøre en anden mands kone gravid? Hvaba??

Josef tænker over tingene
Josef

Naturligvis må man ikke det. Det er faktisk et af De Ti Bud:

2 Mosebog 20,14 Du må ikke bryde et ægteskab.

Ifølge Gud er straffen for ægteskabsbrud større end for småforbrydelser som f.eks. mord, for det kræver to liv at sone forbrydelsen.

3 Mosebog 20,10 Hvis en mand begår ægteskabsbrud med en anden mands hustru, skal han lide døden, både manden og kvinden, som bryder ægteskabet.

Men Gud bryder sine egne ord ved at gøre Josefs kone gravid:

Matthæus 1,20 Mens han tænkte på dette, se, da viste Herrens engel sig for ham i en drøm og sagde: "Josef, Davids søn, vær ikke bange for at tage Maria til dig som hustru; for det barn, hun venter, er undfanget ved Helligånden.
[.. .. ..] [. . .]
Matthæus 1,25 Men han lå ikke med hende, før hun fødte sin søn. Og han gav ham navnet Jesus.

Kristen bortforklaring #1

Man kan hævde, at Guds lov ikke gælder for Gud selv. Gud har ret til at være amoralsk. Tænk på, hvor mange gange Gud har brudt loven om, at man ikke må begå drab eller hvor tit Gud straffer folk for deres forfædres synder.

Det er i sig selv en selvmodsigelse, eftersom al moral jo skal forestille at komme fra Gud. Men derudover er der noget galt med logikken i historien.

Hvis man tænker over tingene, ligesom Josef gør på billedet, kan man undre sig over, hvorfor Gud ikke kunne finde en jomfru, der ikke allerede var forlovet, istedet for at gøre en anden mands kone gravid. Eller hvorfor Gud ikke bare kunne skabe sig en ny jomfru? Eller skabe en søn helt uden brug af kvinder?

Kristen bortforklaring #2

De senere kristne har gjort Maria mere og mere guddommelig, mens Josef bliver marginaliseret. Ifølge Jakobs Forevangelium var Maria allerede udvalgt fra fødslen, hun var faktisk ubesmittet undfanget og voksede op i templet.

Da Maria fyldte 12 år, kaldte præsterne landets enkemænd sammen for at finde en mand, inden hendes menstruation besmittede templet. En due udpegede på magisk vis den gamle Josef, der protesterede, fordi han var for gammel. Josef blev nødet til at tage hende med hjem til sin tømrervirksomhed, hvor hun sammen med andre jomfruer arbejdede med at væve tempelforhænget.

På den måde bliver det klart, at Maria fra helt starten har tilhørt Gud, mens Josef er gledet i baggrunden og blevet til en slags værge for Maria.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 2 Mosebog, 3 Mosebog, Matthæus, De Ti Bud, GT kontra NT