Hvaba?? Gamaliel den Ældres tale Hvaba??

Gamaliels tale.
Gamaliel

Jesus' apostle bliver ført for jødernes råd. De onde jøder vil dræbe dem, men heldigvis træder Gamaliel frem og gyder olie på vandene:

Apostl. G. 5,34 Men så rejste en lovlærer sig i Rådet, en farisæer, der hed Gamaliel, og som var anset i hele folket. Han befalede, at mændene skulle føres udenfor et øjeblik.
[.. .. ..] [. . .]
Apostl. G. 5,38 I denne sag siger jeg jer: Hold jer fra disse mennesker og lad dem gå! For hvis dette er menneskers vilje eller værk, falder det fra hinanden,
Apostl. G. 5,39 men er det fra Gud, kan I ikke fælde dem; kom ikke til at stå som mennesker, der kæmper mod Gud." De fulgte hans råd

Gamaliel den Ældre døde ca. år 52. Han var den ledende autoritet i jødernes råd i Det Første Århundrede, og ifølge Apostlenes Gerninger plæderede han for, at det ikke var smart at forfølge den nye religion. Gud måtte selv afgøre, hvad der var Guds vilje.

Men hvordan hænger disse fredelige og fornuftige ord samme med, at Gamaliel selv må have dømt Jesus til døden? Bibelen siger jo klart, at hele rådet dømte Jesus til Døden:

Markus 14,64 I har selv hørt bespottelsen. Hvad mener I?" Og de dømte ham alle skyldig til døden.

Kristne bortforklaringer

Man kunne sikkert forsøge et forsvar med, at "alle" kun betyder, at "næsten alle" eller "alle andre end Gamaliel" havde dømt Jesus til døden.

Men hvis en autoritet som Gamaliel havde fremført de samme argumenter i Jesus' retssag som i episoden foroven, ville han have fået en stor del af rådet over på sin side.

Bemærk, hvordan han med sin autoritet befalede, at apostlene skulle føres ud, og hvordan episoden ender med, at han fik overtalt hele det jødiske råd: »De fulgte hans råd«.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Markus, Apostlenes Gerninger