Hvaba?? Hvor mange kristne brødre fandtes der? Hvaba??

Jesu viser sig for "brødrene".
Kristi himmelfart

Paulus fortæller, hvem der først så Jesus efter opstandelsen:

1 Korintherne 15,5 og at han blev set af Kefas og dernæst af de tolv.
1 Korintherne 15,6 Dernæst blev han set af over fem hundrede brødre på én gang, de fleste af dem er endnu i live, men nogle er sovet hen.

Jesus viste sig for »over fem hundrede brødre på én gang«, og de fleste af dem var stadig i live på Paulus' tid og kunne bekræfte historien. Hvordan kan vi så tvivle på, at Sankt Paulus taler sandt?

Men hvorledes hænger de 500 brødre sammen med, at endnu senere, efter at Jesus er fløjet til himlen igenbestod kristendommen stadig kun af omkring 120 brødre:

Apostl. G. 1,15 I de dage rejste Peter sig i kredsen af brødre - der var samlet en skare på omkring et hundrede og tyve - og han sagde:

Venstre Højre

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Apostlenes Gerninger, 1 Korintherne, Paulus