Hvaba?? Den uvidende engel Hvaba??

Da de vise mænd skal tilbage til Østerland, advarer englen dem mod igen at passere Kong Herodes.
Hvorfor stoppede englen ikke de vise mænd inden deres første besøg? Så havde vi undgået barnemordet i Betlehem.
Engledrøm

Efter Jesus' fødsel gemte hans familie sig i Egypten. Da Herodes den Store var død, beordrede Herrens Engel familien til at vende tilbage til Israel:

Matthæus 2,19 Da Herodes var død, se, da viser Herrens engel sig i en drøm for Josef i Egypten
Matthæus 2,20 og siger: "Stå op, tag barnet og dets mor med dig og drag til Israels land. For de, der stræbte barnet efter livet, er døde."
Matthæus 2,21 Og han stod op, tog barnet og dets mor med sig og kom til Israels land.
Matthæus 2,22 Da han hørte, at Arkelaos var blevet konge i Judæa efter sin far Herodes, turde han ikke tage dertil. Men han fik i drømme en åbenbaring om at rejse til Galilæa,
Matthæus 2,23 og dér bosatte han sig i en by, der hedder Nazaret, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeterne, at han skulle kaldes nazaræer.

Det er først, da de ankommer til Israel, at Josef hører, Arkelaos er blevet konge efter sin far. Da det også går op for englen, får Josef en ekstraudsendelse i en ny drøm, og familien bliver sendt ud på en ny rejse til et andet land: »han fik i drømme en åbenbaring om at rejse til Galilæa« (2,22).

På grund af englens uvidenhed blev Jesus' familie lokket ud på en farlig og unødvendig omvej, Og hvorfor skulle familien jages ud af sengen midt om natten, når englen alligevel ikke anede, hvad der skete i Israel?

Har vi andre udtalelser fra denne uvidende engel? Ja, det har vi da:

Matthæus 1,20 Mens han tænkte på dette, se, da viste Herrens engel sig for ham i en drøm og sagde: "Josef, Davids søn, vær ikke bange for at tage Maria til dig som hustru; for det barn, hun venter, er undfanget ved Helligånden.
Matthæus 1,21 Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus; for han skal frelse sit folk fra deres synder."
[.. .. ..] [. . .]
Matthæus 1,23 "Se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Immanuel" - det betyder: Gud med os.

Det var den samme engel, der i det forrige kapitel besøgte Josef inden Jesus' fødsel og påstod, at Jesus var Guds søn, at han ville befri os fra vores synder, at Maria var jomfru, og at Jesus skulle hedde Immanuel og arve Davids trone.

Åbenbart var englen totalt uvidende om helt grundlæggende fakta, som enhver anden idiot i landet var klar over. Det overraskede englen, at tronen var gået i arv til kongens søn.

Hvordan kan vi så stole på alt det andet, han sagde?

Kommentar

Grunden til at familien skulle forlade deres eksil i Egypten midt om natten er, at Moses førte jøderne ud af Egypten midt om natten. Det er også derfor, englen siger: »de, der stræbte barnet efter livet, er døde« i flertal, selvom den eneste, der er død, er Herodes.

Englens fiasko viser derfor, hvordan det kan gå, når man fokuserer på ældgamle myter fremfor at foretage det mest basale baggrundstjek af dagens situation.

Se evt., hvordan historien gentager sig: Jesus' fødsel som type, og hvordan Matthæus bruger Moses som en type på Jesus.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus