Hvaba?? Samsons mørke tale Hvaba??

Samsons gåde var uløselig, fordi den byggede på hans personlige oplevelse med en død løve.
Samson

Samson gav filistrene syv dage til at forklare hans "mørke tale". Det lykkedes for filistrene at løse gåden, men kun fordi de fik Samsons kone til at plage ham i samfulde syv dage, indtil han røbede løsningen:

Dommer 14,14 Og han sagde til dem: Der udgik Mad af Æderen, og der udgik Sødme af den stærke; og de kunde ikke forklare den mørke Tale i tre Dage.
Dommer 14,15 Og det skete på den syvende Dag, da sagde de til Samsons Hustru, Lok din Mand til, at han forklarer os den mørke Tale, at vi ikke skulle brænde dig og din Faders Hus med Ild; have I indbudet os, at I ville gøre os fattige eller ikke?
[.. .. ..] [. . .]
Dommer 14,17 Og hun græd over ham i de syv Dage, som de havde Gæstebud; og det skete, på den syvende Dag forklarede han den for hende, thi hun trængte ham, og hun forklarede den mørke Tale for sit Folks Børn.
Dommer 14,18 Da sagde Mændene af Staden til ham på den syvende Dag, før Solen gik ned: Hvad er sødere end Honning og hvad er stærkere end en Løve? Da sagde han til dem: Dersom I ikke havde pløjet med min Kalv, da havde I ikke fundet paa min mørke Tale.
(Dansk oversættelse fra 1919)

Men desværre er selve historien en lige så "mørk Tale", som Samsons gåde: Hvis filistrene opgav allerede efter tre dage, hvorfor ventede de så til den syvende dag med at opsøge Samsons kone? Og hvis hun først blev opsøgt på den syvende dag, og festen varede syv dage, hvordan kunne hun så plage ham i syv dage?

Jødisk og kristen bortforklaring #1

En populær bortforklaring går tilbage til den jødiske rabbi Rashi(1)

And it was, on the seventh day: Of the week, not the seventh (day) of the feasting but rather the fourth day of feasting. Targum Jonathan renders: Have you called us here to impoverish us?
(Rashi: kommentar til Dommerbogen 14,15. Fremhævelse i original)

Forklaringen er altså, at lige præcis dette ene sted er der ikke tale om den syvende dag i festen, men den syvende dag i ugen. Da ingen ved, hvornår festen blev holdt, er det naturligvis svært at modbevise.

John Gill(2) brugte den samme forklaring:

And it came to pass on the seventh day,.... Not on the seventh day of the feast, for some time before that they applied to his wife, and she pressed him hard to disclose it; but on the sabbath day, as Kimchi, and so Jarchi says, on the seventh day of the week, not on the seventh day of the feast, for it was the seventh day of the feast; this is so clear, that the Septuagint, Syriac, and Arabic versions, instead of the seventh, read the fourth day:
(Gill: kommentar til Dommerbogen 14,15. Fremhævelse i original)

Jødisk og kristen bortforklaring #2

I forlængelse af den forrige bortforklaring kan man undre sig over, hvorfor Bibelforfatteren lige pludselig skal blande ugedagen ind i det.

Det har David Altschuler(3) en god forklaring på: Nemlig at ugens syvende dag er lørdag, jødernes sabbat, og at Samson som en rettroende jøde havde afbrudt festen med filistrene. Derfor havde de fri bane til at smede deres rænker.

Jødisk og kristen bortforklaring #3
Som Gill var inde på i den første bortforklaring, er der mange gamle og nye oversættelser, der simpelthen retter i teksten, så der står "fjerde" i stedet for "syvende".

En af disse er den danske oversættelse. Bibelselskabet er åbenbart ikke så imponerede af Rashis, Gills og Altschulers samlede visdom. I al fald har de fundet det lettere at forfalske teksten, så der står det, der "burde" stå:

Dommerbogen 14,15 Den fjerde dag sagde de til Samsons brud: "Du skal lokke din mand til at give os løsningen på gåden! Ellers brænder vi dig og din familie inde. Er det for at bringe os til tiggerstaven, I har indbudt os?"
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Men selvom filistrene med denne forfalskning allerede tropper op på fjerdedagen, er der stadig noget galt: Hvorfor græd Samsons kone i syv dage og ikke kun i tre?

Yderligere selvmodsigelser

Fodnoter: (1) (2) (3)

Rashi levede fra 1040 til 1105 og hed egentlig Shlomo Yitzhaki, men han er mere kendt under akronymet RAbbi SHlomo Itzhaki.
John Gill (1697 - 1771). Engelsk baptist. Forfatter af John Gills Exposition of the Entire Bible.

For en ordens skyld siger jeg ikke, at Gill repræsenterer det nyeste og ypperste indenfor Bibelforskningen, men når jeg citerer et 250 år gammelt, konservativt, kristent standardværk, skulle det gerne vise, at indholdet på nærværende side ikke er noget nymodens ateistisk, ondsindet sludder.

Rabbi David Altschuler levede i det 18. århundrede. Han stammede fra den Iberiske Halvø, men vandrede til det østlige Europa, og fungerede som rabbi i Jaworów i Polen. Hans kommentarer til den jødiske Tanach blev senere udgivet med titlen Metzudot af hans søn, Yehiel Hillel.

Jeg citerer Altschuler's forklaring fra The Book of Judges: A Study in Prophetic History af Martin Sicker, 2016 (ingen sidetal).


Mærker: Dommerbogen, Forfalskninger