Hvaba?? Vidnerne til Jesus' indtog Hvaba??

Masser af vidner så Jesus ride på to æsler.
Men hvor kom disse vidner fra?
To æsler

Da Jesus nærmede sig Jerusalem palmesøndag, ridende på to eller tre æsler, hyldede folkeskarerne Jødernes Konge ved at modtage ham med palmegrene.

Men hvor kom alle disse mennesker fra?

Som vi så i går, hævder tre af evangelierne, at skarerne havde fulgt Jesus i hans triumftog fra Galilæa og gennem Jeriko. Formentlig var der tale om pilgrimme, der skulle deltage i den kommende påskefest:

Matthæus 19,1 Da Jesus var færdig med denne tale, forlod han Galilæa og drog gennem landet øst for Jordan til Judæa.
Matthæus 19,2 Og store skarer fulgte ham, og han helbredte dem dér.

Matthæus 20,29 Da de gik ud af Jeriko, fulgte en stor folkeskare ham.

Der var disse mennesker, »skarerne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter«, der strøede grønne kviste og råbte "Hosianna".

Matthæus 21,8 Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen, andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen.
Matthæus 21,9 Og skarerne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte: Hosianna, Davids søn! Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn! Hosianna i det højeste!

Men som vi også så i går, har Johannesevangeliet en helt anden version. Jesus havde gemt sig i byen Efraim sammen med sine disciple, så der var ingen folkeskarer til at følge ham.

Hvor kom skarerne så fra? Ifølge Johannes kom de inde fra Jerusalem, hvor de var kommet til påskefesten. De forlod byen for at gå ham i møde:

Johannes 12,12 Næste dag hørte den store folkeskare, som var kommet til festen, at Jesus var på vej til Jerusalem.
Johannes 12,13 De tog da palmegrene og gik ham i møde, og de råbte: Hosianna! Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn, Israels konge!
[.. .. ..] [. . .]
Johannes 12,18 Det var også derfor, skaren var gået ham i møde, fordi de havde hørt, at han havde gjort dette tegn.

Jesus' indtog formodes at være den bedst bevidnede historie i hele Bibelen. Ikke blot deltog alle Jesus' tolv disciple, men også af tusinder af andre mennesker, og det skete alt sammen lige udenfor hovedstadens port.

Men hvem var disse tusinder af Hosianna-råbende vidner? Var de galilæere, der havde fulgt Jesus og disciplene hele vejen fra Galilæa? Eller var det Jerusalems indbyggere, der forlod deres by »og gik ham i møde«? Og hvorfor råbte de: "Korsfæst ham" få dage senere?

De to forfattere, Matthæus og Johannes, formodes at være øjenvidner, to af Jesus' egne disciple, men ikke bare er de uenige med hinanden — de er også uenige om, hvem alle de andre vidner var.

Kristen bortforklaring #1

Man kunne påstå, at begge versioner er sande: Måske havde halvdelen af skarerne fulgt Jesus hele vejen fra Galilæa, mens den anden halvdel kom inde fra Jerusalem?

Det er det, der med et fint, kristent ord hedder "The Principle of Non-Exclusion": Johannes siger jo ikke, at der ikke var et par tusinde galilæere i selskab med Jesus, vel?

Men det er præcis, hvad han gør: Jesus færdedes ikke offentligt, men havde tværtimod lige gemt sig sammen med sine disciple i Efraim.

Johannes 11,54 Derfor færdedes Jesus ikke længere offentligt blandt jøderne, men gik ud på landet, nær ørkenen, til en by ved navn Efraim; dér blev han sammen med disciplene.

Ergo udelukker Johannes at Jesus var i selskab med en folkeskare, der havde fulgt ham fra Galilæa.

Kristen bortforklaring #2

Hvis ikke vi kan bortforklare Johannes, så kan vi måske bortforklare Matthæus? Han siger jo ikke, at der ikke kom folk ud fra Jerusalem, vel?

Men det er lige præcis, hvad han gør: Matthæus fortæller, at folk i Jerusalem ikke anede, hvad der var sket, før Jesus var kommet ind i byen, og før "skarerne" havde forklaret det for indbyggerne.

Matthæus 21,10 Da han nåede ind i Jerusalem, blev der røre i hele byen, og folk spurgte: "Hvem er han?"
Matthæus 21,11 og skarerne svarede: "Det er profeten Jesus fra Nazaret i Galilæa."

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Johannes, De synoptiske evangelier