Hvaba?? Jesus' indtog i Jerusalem Hvaba??

Den bedst dokumenterede begivenhed i hele Bibelen. (sjældent historisk foto),
Jesus på æsel

Klimakset på historien om Jesus er, når han palmesøndag opfylder en urgammel profeti ved at ride ind i Jerusalem på to eller tre æsler.

Men hvordan gik det i grunden til?

Ifølge tre af evangelierne startede Jesus sin sidste rejse fra Galilæa:

Matthæus 19,1 Da Jesus var færdig med denne tale, forlod han Galilæa og drog gennem landet øst for Jordan til Judæa.
Matthæus 19,2 Og store skarer fulgte ham, og han helbredte dem dér.

Jesus og folkeskaren tog et gevaldigt herresving gennem »landet øst for Jordan«. Det kan man undre sig over, men det betyder, at Jesus indtager Jerusalem østfra ved at krydse Jordan og gå igennem Jeriko.

Matthæus 20,29 Da de gik ud af Jeriko, fulgte en stor folkeskare ham.

Dermed følger Jesus' triumftog den samme rute, som den Josva havde fulgt, dengang Josva erobrede Det Forjættede Land fra øst.

Ikke bare følger Jesus samme rute som Josva, men han har samme navn. På originalsproget er Jesus og Josva samme navn, men det er naturligvis et rent tilfælde!

Men Johannesevangeliet har en helt anden version.

Jesus flygtede fra Betania (der ligger tæt på Jerusalem) og gemte sig i byen Efraim med sine disciple, fordi han var bange. Noget tid senere tog han tilbage til sine venner i Betania og derfra til Jerusalem.

Betania og Efraim
Betania og Efraim

Johannes 11,54 Derfor færdedes Jesus ikke længere offentligt blandt jøderne, men gik ud på landet, nær ørkenen, til en by ved navn Efraim; dér blev han sammen med disciplene.
[.. .. ..] [...]
Johannes 12,1 Seks dage før påske kom Jesus til Betania, hvor Lazarus boede, han, som Jesus havde oprejst fra de døde.
[.. .. ..] [...]
Johannes 12,12 Næste dag hørte den store folkeskare, som var kommet til festen, at Jesus var på vej til Jerusalem.

Jesus' indtog var ikke blot højdepunktet i Jesus' karriere, men formodes også at være den bedst bevidnede begivenhed i hele Bibelen. Ikke blot deltog alle Jesus' tolv disciple, men tusinder af mennesker hyldede Jødernes Konge ved at modtage ham med palmegrene.

De evangelier, vi citerer her, skulle ovenikøbet være øjenvidneberetninger skrevet af to af disse disciple, Matthæus og Johannes.

Alligevel kan de ikke blive enige om de grundlæggende detaljer: Startede turen i Galilæa eller i landsbyen Efraim? Var Jesus' triumftog et ekko af Josva's erobring, da han gik ind i Jeriko for at indtage det Hellige Land østfra, eller var han slet ikke forbi Jeriko? Var han fulgt af folkeskarer, eller gemte han sig med sine disciple? Og hvor kom de tusinder af vidner fra?

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Markus, Johannes, De synoptiske evangelier