Hvaba?? Er Guds rige åbenbaret for spædbørn? Hvaba??

Åbenbaret for spædbørn?
Jesus røgelse

Filosoffen Porfyr, der levede fra ca. 232 til ca. 305, var en af de første og dygtigste kritikere af kristendommen.

Porfyr påpegede en af Kristendommens grundlæggende selvmodsigelser, nemlig at Guds rige skulle være skjult for de vise og intellektuelle, men åbenbaret for spædbørn:

Matthæus 11,25 På det tidspunkt sagde Jesus i et svar: "Jeg priser dig offentligt, Fader, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult disse ting for de vise og intellektuelle og åbenbaret dem for spædbørn.
(Jehovas Vidner / Ny Verden)

Som veluddannet filosof var Porfyr netop en af disse »vise og intellektuelle«, som Gud og Jesus åbenbart helst var fri for. På den anden side kunne han påpege, hvordan nogle af Jesus' lignelser om det kommende Guds rige var uforståelige og utilgængelige, og at de var uegnede til spædbørn.

Porfyr gav tre eksempler:

Matthæus 13,31 Han fortalte dem en anden lignelse: "Himmeriget ligner et sennepsfrø, som en mand tog og såede i sin mark.
Matthæus 13,32 Det er mindre end alle andre frø, men når det vokser op, er det større end alle andre planter og bliver et helt træ, så himlens fugle kommer og bygger rede i dets grene."

Matthæus 13,33 Han fortalte dem en anden lignelse: "Himmeriget ligner en surdej, som en kvinde tog og kom i tre mål hvedemel, til det hele var gennemsyret."

Matthæus 13,45 Igen: Himmeriget ligner en købmand, der søgte efter smukke perler;
Matthæus 13,46 og da han fandt én særlig kostbar perle, gik han hen og solgte alt, hvad han ejede, og købte den.

Som Porfyr så glimrende formulerede det:

Det er åbenlyst [for en klog mand], at hvad der er skrevet til pattebørn og de uvidende skal være klart og ikke skjult af gåder: men hvis de mysterier, der er skjult fra de kloge, istedet tilbydes til diende børn, så [ser det ud til], at det ville være bedre at være dum og ufornuftig. Og er dette det store bidrag fra den alvidende, der kom til jorden: At videnskabens lys skulle være skjult for den vise, men åbenbaret for narre og spædbørn?
(Min oversættelse fra Porphyry's Against The Christians, af R. Joseph Hoffmann, side 78)

Siden Porfyrs tid har kloge hoveder debatteret disse uforståelige parabler i næsten 2.000 år. Og hvorfor skulle det være nødvendigt, hvis selv et spædbarn kan forstå evangeliet?

Kristen bortforklaring #1

En moderne teolog vil påpege, at der er forskel på den himmel, som Porfyr kendte som gudernes bolig i den romerske og græske mytologi, og på det jødisk-kristne Guds rige. Det sidste skal forstås eskatologisk, dvs. som, at dommedag er nær, og at Gud lige straks snart vil træde frem og lade det regne med ild og hagl og blod og pest og græshopper med menneskeansigter, kvindehår, løvetænder, jernbrynje, vinger og skorpionhaler.

Men det er ikke fejl, Porfyr var ene om. Tilsyneladende havde de kristne i det 4. århundrede selv mistet forståelsen for den oprindelige betydning af Guds rige. Porfyr's modstander, Macarius, kunne derfor kun forsvare sig med, at sennepsfrøet i Matthæus 13,31-32 skulle vise forholdet mellem jorden og himlen.

Macarius' bortforklaring viser dermed bare, at de kristne heller ikke selv forstod Jesus' parabler, og således understreger det selvmodsigelsen i, at Guds rige skulle være givet til spædbørn.

Kristen bortforklaring #2

Hvis ikke man kan vinde diskussionen, kan man fjerne ethvert spor af modstanderen.

Porfyrs bøger er i dag forsvundne, og vi kender kun brudstykker, når hans modstandere som f.eks. Macarius citerer ham.

Kristen bortforklaring #3

Bibelselskabet kan have deres grunde, men det virker suspekt, at de vælger at skrive "umyndige" i stedet for spædbørn:

Matthæus 11,25 På den tid tog Jesus til orde og sagde: "Jeg priser dig, fader, himlens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige og åbenbaret det for umyndige;
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Det ændrer jo betydningen en hel del, men det må siges at være manipulation, for det græske ord er "nepios", og i reglen kan Bibelselskabet godt finde ud af at oversætte "nepios" til barn. I følgende vers, bliver "nepios" fem gange oversat til til barn og barnlig (dvs. "af barn"):

1 Korintherne 13,11 Da jeg var barn, talte jeg som et barn, forstod jeg som et barn, tænkte jeg som et barn. Men da jeg blev voksen, aflagde jeg det barnlige.
(Eksempel på, at den autoriserede oversættelse fra 1992 oversætter "nepios" til barn.)

Paulus' brug af ordet "nepios" viser tydeligt, at det ikke drejer sig om værnepligt og kørekort, men om spædbørn.

Brug evt. konkordansen til at undersøge ordet nepios (klik på Nestle-Aland).

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Markus