Hvaba?? For Skriften siger: En arbejder er sin løn værd Hvaba??

Jesus mente, at "En arbejder er sin løn værd".
Han var jo selv tømrer.
Jesus som tømrer

Forfatteren af 1. Timotheus citerer fra "Skriften":

1 Timotheus 5,18 For Skriften siger: "Du må ikke binde munden til på en okse, der tærsker," og: "En arbejder er sin løn værd."

Der er ikke noget mystisk ved første del af "Skriften": »Du må ikke binde munden til på en okse, der tærsker«. Dette er et ordret citat fra Moseloven, nærmere betegnet 5 Mosebog 25,4, som Paulus iøvrigt før har citeret (1 Korintherne 9,9).

1 Korintherne 9,9: Jo, i Moseloven står der skrevet: "Du må ikke binde munden til på en okse, der tærsker." Er det okserne, Gud tænker på?

Derimod ser anden halvdel: »En arbejder er sin løn værd«, ud til at være fra Lukasevangeliet:

Lukas 10,7 Bliv boende i det hus, spis og drik, hvad de byder jer, for en arbejder er sin løn værd. Flyt ikke fra hus til hus.

Ifølge Kirkens officielle historie var Lukas Paulus' trofaste følgesvend, den eneste, der aldrig svigtede Paulus.

Ifølge mere ædruelig forskning opererede Paulus ca. år 40-60, mens Lukasevangeliet er skrevet langt senere, år 90-120.

Hvordan kan Paulus citere et evangelium, som hans egen elev ikke har skrevet endnu? Og hvordan kan han kalde det "Skriften", som om dette evangelium allerede havde opnået kanonisk status på linie med Moseloven?

Kristen bortforklaring #1

John Gill(1) er enig i, at citatet er fra Lukas 10,7:

and the labourer is worthy of his reward; which seems to be taken from Luk_10:7 which Gospel was now written, and in the hands of the apostle; who here, by two testimonies, the one from Moses, and the other from Christ, supports the right of the honourable maintenance of the ministers of the Gospel.
(John Gill, fremhævelse i original)

Gill mener altså, at Lukas allerede havde skrevet sit evangelium (»which Gospel was now written«).

Dette er noget af en påstand: Epistlerne ender med, at Paulus er ene og forladt. han måtte efterlade Trofimos i Milet, og »Kun Lukas er hos mig«. Nu er han døden nær.

Hvis Paulus mener, at Lukas har skrevet et evangelium, der med ekspresfart er blevet kendt i alle menighederne og anerkendt som "Skriften", hvorfor har han så ikke en eneste gang nævnt, at Lukas har arbejdet på et sådant evangelium?

Yderligere selvmodsigelser


Fodnoter: (1)

John Gill (1697 - 1771). Engelsk baptist. Forfatter af John Gills Exposition of the Entire Bible.

For en ordens skyld siger jeg ikke, at Gill repræsenterer det nyeste og ypperste indenfor Bibelforskningen, men når jeg citerer et 250 år gammelt, konservativt, kristent standardværk, skulle det gerne vise, at indholdet på nærværende side ikke er noget nymodens ateistisk, ondsindet sludder.


Mærker: 5 Mosebog, Lukas, 1 Korintherne, 1 Timotheus, GT kontra NT, Paulus