Hvaba?? Hvornår blev Peters svigermor helbredt? Hvaba??

Bibelen i Lego, Jesus gør de første disciple til "menneskefiskere".
Lego: Jesus kalder sine disciple

Jesus kalder sine første disciple i Kapernaum og udnævner dem til "menneskefiskere".

Matthæus 4,19 Han sagde til dem: "Kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere."

Længe efter — efter at Jesus har prædiket i Judæa eller Galilæa, og efter at han har holdt sin Bjergprædiken på en slette — er Simon Peters svigermor blevet syg:

Matthæus 8,14 Og Jesus kom ind i Peters hus og så, at hans svigermor lå med feber.

Men i Lukasevangeliet er det lige omvendt. Først er Simons svigermor syg.

Lukas 4,38 Jesus brød op fra synagogen og kom ind i Simons hus. Simons svigermor lå syg med høj feber, og de bad ham hjælpe hende.

På dette tidspunkt har forfatteren hverken nævnt Simon eller Peter. Det er ikke før end i næste kapitel, at læseren støder på ham, da Simon & Co. udnævnes til menneskefiskere.

Lukas 5,10 - ligeså Jakob og Johannes, Zebedæus' sønner, som fiskede sammen med Simon. Men Jesus sagde til Simon: "Frygt ikke! Fra nu af skal du fange mennesker."

Så hvad er rækkefølgen? Blev svigermoderen helbredt af Jesus, inden Peter blev discipel, eller længe efter?

Kristen bortforklaring #1

Den klassiske bortforklaring er, at svigermor blev syg to gange (alternativt: at Peter blev udnævnt til menneskefisker to gange), ligesom Jesus blev salvet to-tre gange, holdt to bjergprædikener, opvækkede Jairus' datter fra de døde to gange, rensede templet to-tre gange og red på tre æsler.

Men uanset hvor mange tilbagefald svigermor har haft, er der stadig et eller andet galt med historien, når Lukas fortæller, at den syge kvinde er Simons svigermor, men ikke har fortalt sine læsere, hvem Simon Peter er.

Kristen bortforklaring #2

En del teologer har erkendt problemet med, at Lukas' første kapitler kommer i en anden rækkefølge, se f. eks. de store gerninger i Kapernaum.

Man har derfor forsøgt forskellige ombytninger af afsnittene, men det er jo bare en erkendelse af, at historien, som den står i Bibelen, er noget rod.

Kristen bortforklaring #3

Man kan pege på, at kapitel 5 foregår »Engang«.

Lukas 5,1 Engang da Jesus stod ved Genesaret Sø, og folkeskaren trængtes om ham for at høre Guds ord,

Måske mener Lukas, at det hele er sket »Engang«, og at man ikke skal underforstå en kronologisk rækkefølge? Normalt er de kristne glade for at fremhæve Lukas som en førsteklasses historiker, men det kan man åbenbart se bort fra, hvis noget skal bortforklares.

Men Lukas fortæller selv i forordet, at han har læst de andre evangelier (»mange andre har søgt at give en fremstilling af de begivenheder«), og at han har tænkt sig at »gennemgå alt forfra« og nedskrive det »i rækkefølge«

Lukas 1,1 Eftersom mange andre har søgt at give en fremstilling af de begivenheder, som har fundet sted iblandt os,
Lukas 1,2 sådan som det er blevet overleveret os af dem, der fra begyndelsen var øjenvidner og ordets tjenere,
Lukas 1,3 har også jeg besluttet nøje at gennemgå alt forfra og nedskrive det for dig i rækkefølge, højtærede Theofilus,

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Lukas, De synoptiske evangelier