Hvaba?? Hvor kom Kains kone fra? Hvaba??

Hvilke kvinder kendte Kain?
Kain og Eva

Da Kain har myrdet sin bror, Abel, flygter han til landet Nod, hvor han og hans kone får en søn og grundlægger en by.

1 Mosebog 4,16 Så forlod Kain Herren og slog sig ned i landet Nod øst for Eden.
1 Mosebog 4,17 Kain lå med sin kone, og hun blev gravid og fødte Enok. Så byggede han en by og gav den navn efter sin søn Enok.

Hvor kom denne kone fra? Efter at Kain havde dræbt Abel, bestod verdensbefolkningen af tre mennesker: Ham selv, hans far og hans mor.

Kristen bortforklaring #1

Jehovas Vidner pointerer, at Adam og Eva fik mange børn. Husk, at Adam blev 930 år.

Nogle tror for eksempel de har fundet en uoverensstemmelse i Bibelen når de spørger: 'Hvor fik Kain sin kone fra?' De går ud fra at Kain og Abel var de eneste børn af Adam og Eva. Men det viser bare at de ikke har læst beretningen grundigt nok, for Bibelen forklarer at Adam 'blev fader til sønner og døtre'. (1 Mosebog 5:4) Kain kan altså have giftet sig med en af sine søstre eller eventuelt en niece.
(Jehovas Vidner: Hvorfor man kan stole på Bibelen)

Men timingen er helt gal. Kain slår Abel ihjel og flygter til Nod i 1 Mosebog 4,16 (citeret foroven), hvor han bruger 8 Bibelvers på at grundlægge en by og at blive stamfar til teltboerne og citerspillerne.

Først derefter føder Eva en ny søn, Set:

1 Mosebog 4,25 Adam lå igen med sin kone, og hun fødte en søn og gav ham navnet Set. "For Gud har givet mig en anden søn i stedet for Abel, for ham slog Kain ihjel," sagde hun

»Adam lå igen med sin kone«, det var åbenbart ikke noget, han gjorde hver onsdag aften, men kun når han skulle forny slægten. Eva sagde, at den nye søn skulle erstatte Abel: »Gud har givet mig en anden søn i stedet for Abel«. Der er ingen antydning af, at hun og Adam allerede har fået en kæmpe børneflok.

Senere fremgår det også af stamtavlen, at Set var den førstefødte (i mellemtiden har forfatterne glemt alt om Kain og Abel). Det er først bagefter, i de næste 800 år, »Efter at Adam havde fået Set«, at han (som Jehovas Vidner peger på) »fik sønner og døtre«:

1 Mosebog 5,3 Da Adam havde levet 130 år, fik han en søn, der lignede ham og var et billede af ham. Ham kaldte han Set.
1 Mosebog 5,4 Efter at Adam havde fået Set, levede han i 800 år og fik sønner og døtre.

Selvfølgelig kan man påstå, at Bibelen bare har "glemt", at Adam fik en stor flok døtre inden Set, men folk, der påstår dette, har bevisbyrden.

Kristen bortforklaring #2

Man kunne pege på den første skabelsesberetning, hvor Gud skaber et udefineret antal mænd og kvinder i sit billede: »Gud skabte mennesket i sit billede; […] som mand og kvinde skabte han dem« (1 Mosebog 1,27). Måske var det nogle af kvinderne fra denne skabelse, Kain mødte?

Denne forklaring er dog uspiselig for de kristne, for så ville de være nødt til indrømme, at der er to forskellige skabelsesberetninger i Bibelen. Desuden var det kun Kains forældre, Adam og Eva, der havde spist af Kundskabens Træ, så hvis Kains kone var blevet skabt i en tidligere omgang, ville hun være dum, men udødelig.

Kristen bortforklaring #3

Hvis man holder fast i, at hele verden startede med Adam og Eva, kommer man ikke uden om blodskam. Ikke kun for Kain, men for alle de første mennesker. Mændene har kun kunnet parre sig med deres søster eller deres mor, og kvinderne med deres brødre eller far.

Det kan man bortforklare med, at de første mennesker ikke havde problemer med indavl og genetiske defekter, fordi mennesket lige var blevet skabt af Guds finger, og derfor havde perfekte gener.

Det er en lovlig nem bortforklaring, eftersom der ikke står noget om gener i Bibelen. Og hvis menneskets gener var så perfekte dengang, hvorfor var Kain så en morder?

Kristen bortforklaring #4

I forbindelse med blodskam kan man undskylde det med, at Moseloven, der forbyder blodskam, ikke var skrevet endnu. Den bliver først skrevet i 2. Mosebog, og den havde ikke tilbagevirkende kraft, vel?

Den undskyldning kan man bruge til at bortforklare mange fejl i 1. Mosebog, men den medfører, at der er et kunstigt skel mellem moral og Guds lov, og at Guds lov ikke står skrevet i vore hjerter.

Desuden hjælper den slags prokuratorkneb kun til at skjule det rigtige problem: Nemlig at den alvidende og almægtige Gud har tvunget de første mennesker til at synde, for at menneskeheden skulle overleve.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 1 Mosebog