Hvaba?? Hvem var Menneskesønnen? Hvaba??

Menneskesønnen
Tænder

På hebraisk og aramæisk betyder "menneskesøn" præcis det samme som menneske.

Jesus formodes jo at have talt aramæisk, så i den følgende udtalelse giver det ikke mening at skelne mellem "Menneskesønnen" og mennesker i al almindelighed:

Markus 2,27 Og Jesus sagde til dem: "Sabbatten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbattens skyld.
Markus 2,28 Derfor er Menneskesønnen herre også over sabbatten."

Rigtigt mange gange var det imidlertid ham selv, han mente:

Johannes 9,35 Jesus hørte, at de havde jaget ham ud, og da han mødte ham, sagde han: "Tror du på Menneskesønnen?"
Johannes 9,36 Han spurgte: "Hvem er det, Herre, så jeg kan tro på ham?"
Johannes 9,37 Jesus sagde til ham: "Du har set ham; det er ham, der taler med dig."

I Det Gamle Testamente har Bibelselskabet — med en eneste undtagelse — valgt konsekvent at skrive "menneske" i stedet for "menneskesøn".

Ellers risikerer man bare — som Jehoves Vidner —, at der kommer til at stå, at Jesus ikke kan frelse os:

Salme 146,3 Sæt ikke jeres lid til fornemme mænd, til en menneskesøn, hos hvem der ikke er frelse.
(Jehovas Vidner / Ny Verden)

Den ene undtagelse er i Daniels syner: »Med himlens skyer kom en, der så ud som en menneskesøn;« (Daniel 7,13).

Her er "Menneskesønnen" åbenbart en speciel skabning, der optræder på himlen i forbindelse med Dommedag. Da Jesus tidligt i historien sender sine tolv apostle afsted uden sko og stave, lover han dem, at denne "menneskesøn" vil komme meget snart:

Matthæus 10,23 Når de forfølger jer i én by, så flygt til den næste. Sandelig siger jeg jer: I når ikke til ende med Israels byer, før Menneskesønnen kommer.

Her tænker Jesus formentlig ikke på sig selv, eftersom han allerede er kommet. Det giver heller ikke mening, hvis Jesus har tænkt sig at blive forvandlet til et himmelsk væsen, der indleder Dommedag oppe fra skyerne, for da disciplene vender hjem igen i kapitel 12, er Jesus stadig nede på jorden, og verden er ikke gået under endnu.

Da Jesus til slut nærmer sig sin henrettelse, er det derimod tydeligt, at han regner med selv at genopstå som det himmelske væsen fra Daniels profeti, der vil komme på himlens skyer.

Matthæus 26,64 Jesus svarede ham: "Du sagde det selv. Men jeg siger jer: Herefter skal I se Menneskesønnen sidde ved den Almægtiges højre hånd og komme på himlens skyer."

Hvem var "menneskesønnen" så? Et almindeligt menneske? Jesus i kød og blod? Et himmelsk væsen? Jesus efter genopstandelsen og himmelfarten?

Kristen bortforklaring #1

Almindeligvis regnes "menneskesønnen" for at være mere eller mindre synonymt med "messias".

Men så er det underligt, at Jesus evig og altid talte om menneskesønnen, mens det var en hemmelighed, at Jesus var Kristus.

Kristen bortforklaring #2

Med hensyn til, at det var hemmeligt, hvem der var "menneskesønnen", plejer de kristne at påstå, at der er en "timing" i evangelierne, hvor Jesus i starten ikke kan røbe sig selv.

Men den underlige udsendelsestale, hvor Jesus lover, at Menneskesønnen vil vise sig, inden apostlene er færdige med at prædike, kommer i kapitel 10 — 6 kapitler før Peter gennemskuer, at Jesus er Messias i kapitel 16.

Kristen bortforklaring #3

Albert Schweitzer mente, at den menneskesøn, Jesus annoncerede i kapitel 10, var Jesus selv.

Schweitzer bruger mange sider, så det er svært at give et kernecitat, men her er lidt:

If Jesus as a man walking in a natural body upon earth, predicts to His disciples the Parousia of the Son of Man in the immediate future, with the secret conviction that He Himself was to be revealed as the Son of Man, He must have made precisely this assumption that He would first be supernaturally removed and transformed. He thought of Himself as any one must who believes in the immediate coming of the last things, as living in two different conditions : the present, and the future condition into which He is to be transferred at the coming of the new supernatural world. We learn later that the disciples on the way up to Jerusalem were entirely possessed by the thought of what they should be when this transformation took place.
(Albert Schweitzer, The quest of the historical Jesus, 359)

Altså: Hele udsendelsestalen i kapitel 10 viser, at Jesus troede, verdens ende var nær, og at han var udvalgt til at blive taget til Himlen og forvandlet fra kød og blod til det himmelske væsen, der indvarslede dommedag.

Men dette skete aldrig. Næste gang vi møder disciplene i kapitel 12, står Jesus ude i kornmarken, og der er ingen antydning af, at de har været væk, at jorden er gået under, eller at Jesus er blevet forvandlet.

Albert Schweitzer ser i denne fiasko en forklaring på, at Jesus fra nu af undgår folkemængderne.

Schweitzer forklarer ikke, hvorfor Jesus utallige andre steder bruger "menneskesønnen" om sin egen kødelige person og ikke om sin fremtidige rolle efter "forvandlingen".

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Daniel, Matthæus, Markus, Johannes, GT kontra NT