Hvaba?? Man rakte ham profeten Esajas' bog Hvaba??

Lukas 4,17: "Man rakte ham profeten Esajas' bog […]"
Torah ruller

Jesus er hjemme i Nazaret. Han går ind i synagogen og får udleveret en skriftrulle af profeten Esajas. Han læser op (og annoncerer, at det handler om ham selv):

Lukas 4,17 Man rakte ham profeten Esajas' bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet:
Lukas 4,18 Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed,
Lukas 4,19 for at udråbe et nådeår fra Herren.

Men hvis vi kigger i Esajas' bog, ser det ud til, at Jesus har haft en meget underlig måde at læse på:

Esajas 61,1 Gud Herrens ånd er over mig, fordi Herren har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige og lægedom til dem, hvis hjerte er knust, for at udråbe frigivelse for fanger og løsladelse for lænkede,
Esajas 61,2 for at udråbe et nådeår fra Herren og en hævndag fra vor Gud, for at trøste alle, der sørger,

Som man kan se, har Jesus sprunget en del over. Han har udeladt det med »lægedom til dem, hvis hjerte er knust« og »løsladelse for lænkede«. Men hvad, han havde måske lidt travlt?

Men til gengæld påstår han, at der står: »og syn til blinde«. Det står der ikke i den hebraiske tekst (som Bibelselskabet oversætter), men derimod i den græske teksttradition, Septuaginta. Den lyder sådan i engelsk oversættelse:

Esajas 61,1 The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me; he has sent me to preach glad tidings to the poor, to heal the broken in heart, to proclaim liberty to the captives, and recovery of sight to the blind;
(Septuaginta oversat til engelsk, af Lancelot Brenton, 1851)

Jesus har nemlig igen citeret fra den græske teksttradition (det er også derfor, han siger: »Herrens ånd er over mig« istedet for »Gud Herrens ånd er over mig«), men det er absurd, at Jødernes Konge står i en jødisk synagoge i jødernes land og får udleveret en skriftrulle med en jødisk profet, hvorefter han læser op fra den græske teksttradition.

Hvad sprog har han overhovedet læst op på?

Problemet stopper dog ikke her, for uanset om vi kigger i den hebraiske eller græske tekst, mangler der stadig den del af citatet, der siger: »for at sætte undertrykte i frihed«.

Det står nemlig tre kapitler tidligere i Esajas' Bog:

Esajas 58,6 Nej, den faste, jeg ønsker, er at løse ondskabens lænker og sprænge ågets bånd, at sætte de undertrykte i frihed, og bryde hvert åg;

Så Jesus er startet med at læse op fra Esajas 61,1 (på græsk), derefter er han sprunget til Esajas 58,6 og så tilbage til Esajas 61,2.

Jesus har læst et stykke af Esajas, der ikke findes.

Kristen bortforklaring #1

William Whiston er i dag mest berømt for sin oversættelse af Josephus' samlede værker, men han oversatte også Det Nye Testamente og skrev bøger med kommentarer til disse tekster.

For Whiston var dette citat bare et enkelt af en lang række, der viste, at den hebraiske tekst var blevet korrumperet, efter at det Nye Testamente var blevet skrevet:

Sure, if any, this must be an exact Citation; since it was read out of a publick or authentick Copy of the Prophecy of Esaias, belonging to that Jewish Synagogue where our Lord had formerly been a Reader; and this very Scripture was then fulfilled in their ears. Yet do not either our Hebrew or Greek Copies give us the same Text, with sufficient Exactness; tho' they both agree to the same general Sense. Nor do they agree together well enough in any different Reading, to make us believe that this before us was not then the true Text of Esaias. In short this Quotation makes it probable, that both the Hebrew and the Greek have in this place been in some degree, altered since the first Century.
(William Whiston, An Essay Towards Restoring the True Text of the Old Testament, 1722, side 96)

Den udgave, der står i Lukasevangeliet, var blevet læst højt af Jesus fra en autentisk rulle i en jødisk synagoge. Ergo måtte det være den oprindelige udgave, og ergo måtte både den hebraiske og den græske teksttradition være blevet ændret siden.

Kristen bortforklaring #2

I deres krydshenvisninger peger Bibelselskabet på dette vers:

Esajas 42,7 Du skal åbne de blindes øjne, føre fangerne ud af fængslet og dem, der sidder i mørket, ud af fangehullet.

Her er der både noget med at kurere blinde og frigive fanger, men ordlyden passer ikke særligt nøje.

Desuden ændrer det jo ikke ved billedet af, at Jesus må have stået og rullet op og ned i skriftrullen, mens hans læste. Med Bibelselskabets forslag skulle han have rullet hele 19 kapitler op og ned.

Kristne bortforklaring #3

Med hensyn til at Jesus springer en del af Esajas 61,1 over, bl.a. »lægedom til dem, hvis hjerte er knust«, så var Biblerne i næsten 2.000 år forfalskede, så Jesus' citat blev lidt bedre:

Lukas 4,18 Herrens Aand er over mig, derfor salvede han mig; han har sendt mig til at kundgjøre Evangelium for de Fattige, at helbrede dem, som have et sønderknuset Hjerte, at forkynde de Fangne, at de skulle lades løs, og at de Blinde skulle faae Syn, at udlade de Plagede i Frihed,
(Dansk oversættelse fra 1897)

En from forfalsker havde hjulpet Jesus ved at tilføje noget af det manglende i citatet.

Se evt. de 6.000 forfalskninger i Det Nye Testamente.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Esajas, Lukas, GT kontra NT, Septuaginta, Textus Receptus, Forfalskninger