Hvaba?? Den gamle amme Hvaba??

Moses bliver fundet af Faraos datter
Moses

Vi kender alle historien på billedet til højre: Den nyfødte Moses bliver sat ud på Nilen i en sivkurv for at undgå at blive dræbt af den onde Farao.

Baby-Moses bliver fundet af Faraos datter, hvorefter Moses' storesøster overtaler hende til at ansætte en af "hebræerkvinderne" til at amme barnet.

2 Mosebog 2,6 Da hun åbnede den, så hun barnet, en dreng, der lå og græd. Hun fik medynk med ham og sagde: "Det er et af hebræernes børn."
2 Mosebog 2,7 Hans søster sagde til Faraos datter: "Skal jeg gå hen og hente en amme hos hebræerkvinderne, som kan amme barnet for dig?"
2 Mosebog 2,8 "Ja, gør det," sagde Faraos datter, og pigen gik hen efter drengens mor.
2 Mosebog 2,9 Faraos datter sagde til hende: "Tag denne dreng med, og am ham for mig; jeg skal nok betale dig." Så tog kvinden drengen med sig og ammede ham.

På den måde bliver Moses' mor ansat som amme for sit eget barn. Ikke bare overlever Moses, men hans mor får penge af Faraos datter for at amme sit eget barn. Det er en ganske skæg historie, undtagen for alle de stakkels hebræerbørn, der druknede i Nilen.

Men hvor gammel var denne nyansatte "amme" i grunden?

Moses' mor hed Jokebed og var datter af Levi:

4 Mosebog 26,59 og Amrams kone hed Jokebed. Hun var datter af Levi, som havde fået hende i Egypten, og hun havde født Amram sønnerne Aron og Moses og deres søster Mirjam.

Som bekendt var jøderne i Egypten i 400 år, og Moses var firs år, da han ledte jøderne ud af Egypten (2 Mosebog 7,7), hvilket vil sige, at jøderne havde været 320 år i Egypten, da Moses blev født. De jødiske rabbier påstod, at Jokebed var undfanget, allerede inden jøderne tog til Egypten. Dette gjorde de for at bortforklare en anden selvmodsigelse, men i så fald må Jokebed have været 320 år, da Moses blev født.

Lyder det sandsynligt, at Faraos datter ville ansætte en amme på 320 år?

Ikke rigtigt. Patriarkernes tid var forbi, og Gud havde for længst erklæret, at mennesker kun skulle blive 120 år. Det ville også kræve, at Jokebed var tre-fire gange så gammel som Sara var, dengang Sara blev gravid med Isak. Saras undfangelse i høj alder (som altså var mindre end en tredjedel af 320) var et mirakel, der krævede Guds personlige indgriben, og en sådan indgriben er ikke registreret for Jokebed.

2 Mosebog 6,16: Dette er navnene på Levis sønner ifølge deres slægtsbøger: Gershon, Kehat og Merari. Levi levede 137 år.
2 Mosebog 7,7: Moses var firs år, og Aron var treogfirs, da de talte til Farao.

Jødisk bortforklaring #1

De jødiske rabbier var klar over, at tallene ikke hang sammen: Især fordi bortforklaringen på en anden selvmodsigelse krævede, at Jokebed vat blevet undfanget, inden jøderne tog til Egypten.

Jochebed's age is established based on a tradition concerning the number of the descendants of Jacob who came to Egypt, as follows: While the verse states that Leah had thirty-three descendants (Genesis 46:15), only thirty-two were enumerated.
[…]
This interpolation concerning her birth is interpreted: Her birth was in Egypt, but her conception was not in Egypt. Since the Jewish people were in Egypt for two hundred ten years and Moses was eighty years old at the time of the exodus, Jochebed was one hundred thirty years old when Moses was born.

(Sotah 12a, se eksternt link)

I citatet forover har rabbierne fået reduceret Jokebeds alder til 130 år. Det gør de ved at forudsætte, at opholdet i Egypten ikke varede 400 år, men kun 210 år.

Se evt. "Jødiske bortforklaringer" på denne side for detaljer: Hvor længe var jøderne i Egypten?

Jødisk bortforklaring #2

Selvom Jokebeds alder er blevet reduceret til 130 år med den forrige bortforklaring, var hun stadig lidt over sidste salgsdato for en amme.

Rabbierne har dog en forklaring på, hvorfor hun alligevel var en ung kvinde:

In light of this, the Gemara is asking how the verse can refer to her as a daughter. Rabbi Yehuda says: The signs of a young woman were born in her when her husband remarried her, and she became like a young girl again.

Moses' forældre var blevet skilt og gift igen (hvilket der ikke står noget om i Bibelen), og derfor var moren blevet en ung kvinde igen (hvilket der heller ikke står noget om i Bibelen).

Den slags mirakler (som der ikke står noget om i Bibelen) kan naturligvis (bort)forklare mange ting, men hvad så med Moses' storebror?

Aron var tre år ældre end Moses (2 Mosebog 7,7), hvilket vil sige, at han blev født inden det mirakel, der gjorde Jokebed til en ung kvinde igen. Så Aron har haft en mor på 127 år, og det er kun forudsat, at vi accepterer både bortforklaring #1 og #2.

Kristne bortforklaringer

Man kunne selvfølgelig påstå, at Jokebed var født senere (og så finde på en anden bortforklaring på Leas 33/32 efterkommere).

Men der er grænser for, hvor mange år vi kan spare her. Hendes far, Levi, blev 137 år (2 Mosebog 6,16). Hvis vi med et slag på tasken gætter på, at han var ca. 42 år,(1) da jøderne tog til Egypten, har han levet ca. 95 år i Egypten. Hvis vi strækker os til det alleryderste og antager, at Levi først blev far til Jokebed ved slutningen af sit liv (som 137-årig!), ville hun være 400 - 80 - 95 = 225 år.

Stadig en usædvanlig høj alder for en amme.

Kommentar

Ifølge Jødisk bortforklaring #2 var Jokebed blevet til en ung kvinde igen.

Det betyder, at Moses var født af en jomfru, så her har vi endnu en parallel mellem Moses og Jesus.

Eksternt link

Yderligere selvmodsigelser


Fodnoter: (1)

Ca. 42 år . . .: Levi's bror, Josef, var 30 år, da han trådte i Faraos tjeneste (1 Mosebog 41,46). Derefter kom de syv fede år og et par af de magre år, før Jakobs hus flyttede til Egypten.

Levi var den den tredje-ældste af de tolv brødre, mens Josef var den næstyngste.

1 Mosebog 41,46: Josef var tredive år, da han trådte i egypterkongen Faraos tjeneste. Josef forlod nu Farao og rejste rundt i hele Egypten.

Mærker: 2 Mosebog, Stamtavler