Hvaba?? Den gamle amme Hvaba??

Moses bliver fundet af Faraos datter
Moses

Vi kender alle historien på billedet til højre: Den nyfødte Moses bliver sat ud på Nilen i en sivkurv for at undgå at blive dræbt af den onde Farao.

Baby-Moses bliver fundet af Faraos datter, hvorefter Moses' storesøster overtaler hende til at ansætte en af "hebræerkvinderne" til at amme barnet.

2 Mosebog 2,6 Da hun åbnede den, så hun barnet, en dreng, der lå og græd. Hun fik medynk med ham og sagde: "Det er et af hebræernes børn."
2 Mosebog 2,7 Hans søster sagde til Faraos datter: "Skal jeg gå hen og hente en amme hos hebræerkvinderne, som kan amme barnet for dig?"
2 Mosebog 2,8 "Ja, gør det," sagde Faraos datter, og pigen gik hen efter drengens mor.
2 Mosebog 2,9 Faraos datter sagde til hende: "Tag denne dreng med, og am ham for mig; jeg skal nok betale dig." Så tog kvinden drengen med sig og ammede ham.

På den måde bliver Moses' mor ansat som amme for sit eget barn. Ikke bare overlever Moses, men hans mor får penge af Faraos datter for at amme sit eget barn. Det er en ganske skæg historie, undtagen for alle de stakkels hebræerbørn, der druknede i Nilen.

Men hvor gammel var denne nyansatte "amme" i grunden?

Moses' mor hed Jokebed og var datter af Levi:

4 Mosebog 26,59 og Amrams kone hed Jokebed. Hun var datter af Levi, som havde fået hende i Egypten, og hun havde født Amram sønnerne Aron og Moses og deres søster Mirjam.

Som bekendt var jøderne i Egypten i 400 år, og Moses var firs år, da han ledte jøderne ud af Egypten (2 Mosebog 7,7), hvilket vil sige, at jøderne havde været 320 år i Egypten, da Moses blev født. De jødiske rabbier påstod, at Jokebed var undfanget, allerede inden jøderne tog til Egypten. Dette gjorde de for at bortforklare en anden selvmodsigelse, men i så fald må Jokebed have været 320 år, da Moses blev født.

Hun kunne selvfølgelig have været født senere, men der er grænser. Hendes far, Levi, blev 137 år (2 Mosebog 6,16). Hvis vi med et slag på tasken gætter på, at han var ca. 42 år,(1) da Jakob tog til Egypten med sine 70 efterkommere, har han levet ca. 95 år i Egypten. Hvis vi strækker os og antager, at Levi først blev far til Jokebed ved slutningen af sit liv (som 137-årig!), ville hun være 400 - 80 - 95 = 225 år.

Lyder det sandsynligt, at Faraos datter ville ansætte en amme på mellem 225 og 320 år?

Ikke rigtigt. Patriarkernes tid var forbi, og Gud havde forlængst erklæret, at mennesker kun skulle blive 120 år. Det ville også kræve, at Jokebed var tre-fire gange så gammel som Sara var, dengang Sara blev gravid med Isak. Saras undfangelse i høj alder (som altså var mindre end en tredjedel af 320) var et mirakel, der krævede Guds personlige indgriben, og en sådan indgriben er ikke registreret for Jokebed.

2 Mosebog 6,16: Dette er navnene på Levis sønner ifølge deres slægtsbøger: Gershon, Kehat og Merari. Levi levede 137 år.
2 Mosebog 7,7: Moses var firs år, og Aron var treogfirs, da de talte til Farao.

Yderligere selvmodsigelser


Fodnoter: (1)

Ca. 42 år . . .: Levi's bror, Josef, var 30 år, da han trådte i Faraos tjeneste (1 Mosebog 41,46). Derefter kom de syv fede år og et par af de magre år, før Jakobs hus flyttede til Egypten.

Levi var den den tredje-ældste af de tolv brødre, mens Josef var den næstyngste.

1 Mosebog 41,46: Josef var tredive år, da han trådte i egypterkongen Faraos tjeneste. Josef forlod nu Farao og rejste rundt i hele Egypten.

Mærker: 2 Mosebog, Stamtavler