Hvaba?? Hvor bliver Helligånden af? Hvaba??

Kristen tegneserie: Helligånden kom over Maria, og hun blev gravid.
Maria og Helligånden

I Johannesevangeliet fortæller Jesus, at Helligånden ikke kunne komme, før han selv var "herliggjort":

Johannes 7,39 Det sagde han om den ånd, som de, der troede på ham, skulle få. For Ånden var der endnu ikke, fordi Jesus endnu ikke var herliggjort.

Først når Jesus havde forladt jorden, kunne han sende Helligånden:

Johannes 16,7 Men jeg siger jer sandheden: Det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil Talsmanden ikke komme til jer; men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer.

Man fornemmer, at verden ikke er stor nok til både Jesus og Helligånden på én gang.

Lukasevangeliet er stik modsat. I dette evangelium er der masser af folk, der får Helligånden tidligt i historien. Johannes Døberen var fyldt med Helligånden, allerede inden han blev født:

Lukas 1,15 for han skal blive stor for Herren; han må ikke drikke vin og øl, men han skal fyldes med Helligånden allerede fra moders liv,

Så kom ånden over jomfru Maria (billedet til højre):

Lukas 1,35 Englen svarede hende: "Helligånden skal komme over dig, og den Højestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn.

Så kom turen til Johannes Døberens mor, Elisabet:

Lukas 1,41 Da Elisabeth hørte Marias hilsen, sprang barnet i hendes liv, og hun blev fyldt med Helligånden

Så var det Johannes Døberens far:

Lukas 1,67 Hans far, Zakarias, blev fyldt med Helligånden og profeterede:

Så var det den i øvrigt ukendte Simeons tur:

Lukas 2,25 I Jerusalem var der en mand ved navn Simeon; han var retfærdig og from og ventede Israels trøst. Helligånden var over ham,

Jesus fik ånden ved dåben (dvs. i starten af hans mission):

Lukas 3,22 og Helligånden dalede ned over ham i legemlig skikkelse som en due; og der lød en røst fra himlen: "Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag!"

Og Jesus sagde, at enhver kunne få Helligånden ved bare at bede om den. I dette evangelium sagde han ikke noget om, at man først skulle vente på, at han blev "herliggjort":

Lukas 11,13 Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke Faderen i himlen give Helligånden til dem, der beder ham!"

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Lukas, Johannes