Hvaba?? Har Jesus befriet os fra vores synder? Hvaba??

Matthæus 1,21: "[…] for han skal frelse sit folk fra deres synder".
Max Ernst

Jesus' navn betyder "Herrens frelse". Ifølge Herrens engel var det netop derfor, Jesus fik sit navn:

Matthæus 1,21 Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus; for han skal frelse sit folk fra deres synder."

Men som bekendt gjorde Jesus det ikke særlig godt, og der er stadig masser af synd her i verden.

Og hvad der er endnu mærkeligere: Jesus sagde, det var på grund af ham, at de overhovedet havde nogle synder:

Johannes 15,22 Var jeg ikke kommet og havde talt til dem, havde de ikke haft synd; men nu har de ingen undskyldning for deres synd.
Johannes 15,23 Den, der hader mig, hader også min fader.
Johannes 15,24 Havde jeg ikke gjort de gerninger iblandt dem, som ingen anden har gjort, havde de ikke haft synd; men nu har de set, og dog hader de både mig og min fader.

Hvem havde så ret? Gabriel eller Jesus? Har Jesus frelst folket fra deres synder, eller er det tværtimod ham, der er skyld i, at de har synder?

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Johannes, Arvesynden