Hvaba?? Må man udæske Gud? Hvaba??

Esajas 7,14: "Se, den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn […]"
Afholdenhed

Jesus sagde det rent ud, Du må ikke udæske Herren din Gud:

Lukas 4,12 Men Jesus svarede ham: "Der er sagt: 'Du må ikke udæske Herren din Gud.'"

Men det er ret selvmodsigende, for han egen fødsel, jomfrufødslen, var netop resultatet af sådan en "udæskning".

Kong Akaz havde nægtet at bede om et tegn: »for jeg vil ikke udæske Herren«, men det blev han skældt ud for af profeten Esajas. Istedet fik Esajas Gud til at give Immanuelstegnet for at vise Kong Akaz, at Gud var med ham:

Esajas 7,11 "Bed om et tegn fra Herren din Gud, nede fra dødsriget eller oppe fra det høje."
Esajas 7,12 Akaz svarede: "Jeg vil ikke bede om noget tegn, for jeg vil ikke udæske Herren."
Esajas 7,13 Da sagde Esajas: "Hør nu, Davids hus. Er det ikke nok, at I er mennesker til besvær? Skal I også besvære min Gud?
Esajas 7,14 Men Herren vil selv give jer et tegn: Se, den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet Immanuel.

En generation senere måtte den samme profet, Esajas, igen udæske Gud. Denne gang var det Akaz' søn, Kong Hizkija.

Her må man sige, at profeten strammede den. Gud havde lovet at kurere Kong Hizkija på to dage. Men dette tegn var ikke nok. Kong Hizkija ville først have et tegn på, at tegnet var sandt.

Gud accepterede udfordringen og lod skyggen på soluret gå ti trin tilbage:

2 Kongebog 20,8 Da sagde Hizkija til Esajas: "Hvad er tegnet på, at Herren helbreder mig, så jeg kan gå op til Herrens tempel i overmorgen?"
2 Kongebog 20,9 Esajas svarede: "Dette skal du have som tegn fra Herren på, at han vil gøre, som han har sagt: Skal skyggen gå ti trin frem eller ti trin tilbage?"
2 Kongebog 20,10 Hizkija svarede: "Det er let for skyggen at flytte sig ti trin frem; nej, skyggen skal gå ti trin tilbage."
2 Kongebog 20,11 Og profeten Esajas råbte til Herren, der så lod skyggen gå de ti trin tilbage, som den allerede var gået ned på Akaz' solur.

En anden hellig mand, der udæskede Gud, var Gideon. Han ville først se Gud lave et mirakel, før han troede på ham:

Dommerbogen 6,36 Gideon sagde til Gud: "Vil du frelse Israel ved mig, sådan som du har lovet?
Dommerbogen 6,37 Nu lægger jeg noget uld på tærskepladsen, og hvis der falder dug på ulden alene, mens der er tørt på jorden, så ved jeg, at du vil frelse Israel ved mig, sådan som du har lovet."

Abraham ville også have beviser, før han troede på Guds ord:

1 Mosebog 15,8 Men han sagde: "Gud Herre, hvordan kan jeg vide, at jeg skal få det i eje?"

Er det så i orden at udæske Gud, eller ej?

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 1 Mosebog, Dommerbogen, 1 og 2 Kongebog, Esajas, Lukas