Hvaba?? Lever vi i de sidste tider? Hvaba??

Er jordens undergang udskudt?
Fire ryttere

Paulus var overbevist om, at verden var lige ved at gå under. Han levede i »tidernes ende«, og regnede med selv at se Verdensdommen og de dødes opstandelse i hans egen levetid.

1 Korinth. 10,11 Alt dette skete med dem, for at de skulle være advarende eksempler, og det blev skrevet for at vejlede os, til hvem tidernes ende er nået.

1 Korinth. 15,51 Se, jeg siger jer en hemmelighed: Vi skal ikke alle sove hen, men vi skal alle forvandles,
1 Korinth. 15,52 i ét nu, på et øjeblik, ved den sidste basun; for basunen skal lyde, og de døde skal opstå som uforgængelige, og vi skal forvandles.

På den anden side havde Paulus tid til at skrive lange kapitler om »En kristen husorden«.

Her bliver børnene opfordret til at adlyde deres forældre, og begrundelsen er, at disse børn »må få et langt liv på jorden«:

Efeserne 6,1 Børn, adlyd jeres forældre i Herren; for det er ret og rigtigt.
Efeserne 6,2 "Ær din far og din mor!" Det er det første bud, der er knyttet et løfte til:
Efeserne 6,3 "for at det må gå dig godt, og du må få et langt liv på jorden."

Hvordan kunne børnene få »et langt liv på jorden«, hvis jorden er ved at gå under?

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 1 Korintherne, Efeserne, Paulus