Hvaba?? Havde Absalom nogle sønner? Hvaba??

Absalom fanges og dræbes af sine forfølgere.
Absalom

Ja, Absalom havde 3 sønner (og en datter):

2 Samuel 14,27 Absalom fik tre sønner og en datter, der hed Tamar. Hun var en smuk kvinde.

Nej, fire kapitler senere rejste Absalom en stenstøtte, fordi han ingen søn havde til at bevare mindet om sig.

2 Samuel 18,18 Endnu mens Absalom var i live, havde han rejst sig den stenstøtte, som står i Kongedalen; for han sagde: "Jeg har ingen søn til at bevare mindet om mig." Han opkaldte stenstøtten efter sig, og den dag i dag kaldes den Absaloms Minde.

Bortset fra denne selvmodsigelse har forfatteren også "glemt", at Absalom også havde en datter ved navn Ma'aka, der var mor til både en konge og hans søn.

Jødiske bortforklaringer

Historikeren Josephus ændrer en del detaljer i historien. F.eks. fortæller han, at stenstøtten var af marmor, hvilket må betegnes som en anakronisme.

Med hensyn til selvmodsigelsen er Josephus godt klar over, at Absalom havde sønner, så han forklarer, at stenstøtten blev rejst "for en sikkerheds skyld", så Absalom ville blive husket, hvis hans børn skulle blive dræbt.

243 Absalom had erected for himself a marble pillar in the Valley of Kings, two furlongs from Jerusalem, which he named Absalom's Hand, saying that even if his children were killed, his name would remain on that pillar; for as we said before, he had three sons and one daughter named Thomar.
(Flavius Josephus, Jødernes Oldtid, bog 7, kapitel 10, afsnit 3)

Kristen bortforklaring #1

Man kunne påstå, at sønnerne er døde i mellemtiden.

F.eks. skriver John Gill:(1) »for though he had three sons, it seems they were all dead, see 2 Sa_14:27,«.

Men det er en ren påstand. Der står ingen steder, at hans sønner er døde; så havde Josephus heller ikke været nødt til at fuske med genfortællingen (se forrige bortforklaring).

Desuden er det stadig svært at se, hvorfor Absalom skulle frygte at blive glemt, når hans datter Ma'aka blev mor til både en konge og hans søn. Det kan man selvfølgelig bortforklare med, at Absalom ikke vidste det på det tidspunkt, men Bibelforfatteren burde vide det, så hvorfor er Ma'aka ikke nævnt i 2 Samuel 14,27?

Kristen bortforklaring #2

I forbindelse med den forrige bortforklaring (at sønnerne er døde i mellemtiden) kan man pege på, at Bibelen lidt usædvanligt fortæller, at søsteren hed Tamar, men ikke, hvad brødrene hed. Dette skulle så underbygge, at sønnerne er døde uden at efterlade sig spor.

Men Tamar efterlader heller ikke spor, for hun optræder ikke andre steder i Bibelen, så hvad er logikken bag, at Tamar nævnes ved navn? Og hvad er logikken bag, at Ma'aka ikke bliver nævnt i 2 Samuel 18,18? Hun var mor til både en konge og hans søn, så hun har i den grad efterladt sig spor.

Kristen bortforklaring #3 og #4

Man kan komme med masser af forslag. F.eks.:

Dens slags forslag kan man hælde ud af ærmet indtil dommedag(2), men de understreger bare, at historien, som den står i Bibelen, er selvmodsigende.

Kristen bortforklaring #5

Måske havde han sat stenstøtten op, inden han fik sine sønner? Teksten siger jo bare, det blev gjort: »Endnu mens Absalom var i live […]«.

Men der er ikke noget specielt mystisk ved denne formulering (»Endnu mens Absalom var i live […]«). Den kommer af, at oplysningen om stenstøtten bliver flettet ind i historien, lige efter at Absalom er dræbt (billedet til højre).

Man må formode, at en mand, der rejser en sten til sit eget minde, fordi han er sønneløs, må være godt oppe i årene, når han ikke regner med, at nogen af hans koner vil føde ham en søn (hans far, David, havde omkring 20 koner og medhustruer).

Yderligere Selvmodsigelser


Fodnoter: (1) (2)

John Gill (1697 - 1771). Engelsk baptist. Forfatter af John Gills Exposition of the Entire Bible.

For en ordens skyld siger jeg ikke, at Gill repræsenterer det nyeste og ypperste indenfor Bibelforskningen, men når jeg citerer et 250 år gammelt, konservativt, kristent standardværk, skulle det gerne vise, at indholdet på nærværende side ikke er noget nymodens ateistisk, ondsindet sludder.

Nej, disse kristne bortforklaringer er ikke nogen, jeg selv finder på. De er taget fra http://www.christcreated.com/con/bible/contradictions/absalom-sons/


Mærker: 1 og 2 Samuelsbog, Josephus, Stamtavler