Hvaba?? Moses' to sønner Hvaba??

Moses på vej tilbage til Egypten med sin familie.
Gud sniger sig ind på dem.
Gud sniger sig ind på Moses

Det er med Moses' sønner, ligesom med hans storebror og søster, koner og svigerfædre: De dukker op, når historien kræver det, og forsvinder sporløst igen.

Da Moses havde levet 40 år i eksil i landet Midjan, mødte han Gud i den brændende busk, hvorefter han tog tilbage til Egypten med Guds stav i hånden for at befri sit folk fra slaveri. Han tog sin kone med på rejsen og sine sønner — i flertal:

2 Mosebog 4,20 Så tog Moses sin kone og sine sønner, satte dem op på sit æsel og begav sig på vej tilbage til Egypten. Moses havde Guds stav i hånden.

Umiddelbart efter kommer en af Bibelens mest bizarre episoder, hvor Gud forsøger at myrde Moses på et herberg. Derefter forsvinder Moses' kone og sønner sporløst fra historien.

Vi ser først familien igen langt senere. Efter Egyptens Ti Plager og efter flugten gennem Det Røde Hav. Ude i ørkenen ved Guds bjerg dukker Moses' svigerfar op for at ofre til Gud, fordi der endnu ikke findes nogle præster.

Først nu får vi — parentetisk — at vide, at »Moses' kone […] var blevet sendt tilbage« til svigerfaren. Den ene søns navn afspejler Moses' tilværelse i de 40 år som morder på flugt: »for jeg er blevet gæst i et fremmed land«; den anden søn har fået navn efter Moses' nye karriere i de næste 40 år som Guds redskab og Israels befrier: »for min fars Gud kom mig til hjælp og reddede mig fra Faraos sværd«.

2 Mosebog 18,2 Moses' svigerfar Jetro tog så Sippora, Moses' kone, som var blevet sendt tilbage,
2 Mosebog 18,3 og hendes to sønner. Den ene hed Gershom, "for jeg er blevet gæst i et fremmed land," havde Moses sagt.
2 Mosebog 18,4 Den anden hed Eliezer, "for min fars Gud kom mig til hjælp og reddede mig fra Faraos sværd."

Bibelselskabet forklarer beredvilligt i en fodnote: »På hebraisk er der ordspil mellem Eliezer og min ... Gud kom mig til hjælp«.

Men hvordan kan sønnen have fået navn efter Moses' nye karriere, når han var født i samme land som storebroren, og længe inden Moses tog tilbage til Egypten og frelste Israel fra Faraos sværd?

Kristne bortforklaringer

Ganske få oversættelser skriver "søn" i ental.

2 Mosebog 4,20 Så tog Moses sin Hustru og sin Søn og satte dem på sit Æsel og vendte tilbage til Ægypten; og Moses tog Guds Stav i Hånden.
(Den forrige danske oversættelse)

Det gælder også den katolske The New Jerusalem Bible, der i kommentaren skriver: »'his son' corr.; 'his sons' Hebr.«, hvilket betyder, at den engelske tekst uden nærmere forklaring er blevet "korrigeret", men at den hebraiske tekst skriver "sønner" i flertal. LEGO-hjemmesiden bruger (især) The New Jerusalem Bible. Det er derfor, der kun er 1 søn på billedet øverst til højre.

På den måde kunne læseren lokkes til at tro, at søn nummer to først blev født senere, på den tid, hvor Moses kæmpede mod Farao og hans sværd.

Den slags fusk hjælper bare ikke, for Bibelen fortæller utvetydigt, at Moses fik begge sine sønner i Midjan: »i landet Midjan, hvor han fik to sønner« (Apostlenes Gerninger 7,29).

I øvrigt var Moses 80 år, da han trådte i karakter som Israels befrier, og selvom folk blev gamle dengang, ville en 80-årig far alligevel have været usædvanligt.

Apostlenes Gerninger 7,29: Da Moses hørte det, flygtede han og boede som fremmed i landet Midjan, hvor han fik to sønner.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 2 Mosebog, Firekildehypotesen