Hvaba?? Hvor mange mænd slog Gud ihjel ved Bet-Shemesh? Hvaba??

Advarsel: Kig aldrig ind i Pagtens Ark.
Pagtens Ark

Pagtens Ark, der indeholdt tavlerne med de Ti Bud, levede en omskiftelig tilværelse. På et tidspunkt havnede den i Bet-Shemesh, hvor de nysgerrige indbyggere kiggede ind i arken.

Gud blev vred og gjorde det, han er bedst til. Men hvor mange slog han ihjel?

1 Samuel 6,19 Og han slog blandt Mændene i Beth-Semes, fordi de saae i Herrens Ark, og han slog af Folket halvfjerdsindstyve Mænd, halvtredsindstyve Tusinde Mænd; da sørgede Folket, fordi Herren havde slaget blandt Folket med et stort Slag.
(Bibel fra 1919)

Gud dræbte 70 + 50.000, altså 50.070 mænd.

Men kan det virkelig passe: Har der virkelig været 50.070 mænd til stede? Historikeren Josephus kalder byen for en landsby(1), og selv i dag har byen kun 68.400 indbyggere. Hvordan kan der overhovedet have stået 50.070 omkring den lille trækasse?(2)

De katolske Bibler forklarer, at der var tale om 70 mænd og 50.000 "plebejere". Den latinske Vulgata siger: »septuaginta viros, et quinquaginta millia plebis«. Den katolske Douay-Rheims siger: »fifty thousand of the common people«.

1 Samuel 6,19 But he slew of the men of Bethsames, because they had seen the ark of the Lord, and he slew of the people seventy men, and fifty thousand of the common people. And the people lamented, because the Lord had smitten the people with a great slaughter.
(Katolsk Bibel, Douay-Rheims)

Men ifølge Young's Literal Translation var det ikke 50.000 "of the common people", men 50 høvdinge. dvs. 70 + 50 = 120 mennesker.

1 Samuel 6,19 And He smiteth among the men of Beth-Shemesh, for they looked into the ark of Jehovah, yea, He smiteth among the people seventy men -- fifty chief men; and the people mourn, because Jehovah smote among the people -- a great smiting.
(Young's Literal Translation)

Ifølge The Literal Translation Version var de 50 høvdinge inkluderet i de 70:

1 Samuel 6,19 And he struck among the men of Beth-shemesh, because they looked into the ark of Jehovah. Yea, He struck seventy among the people, including fifty chief men. And the people mourned because Jehovah destroyed among the people with a great destruction.
(Literal Translation Version)

Advarsel: Kig aldrig ind i Pagtens Ark.
Pagtens Ark

Lindbergs oversættelse fra 1866 siger, at de 70 var ud af 50.000 (de 50.000 var så åbenbart indbyggertallet i landsbyen):

1 Samuel 6,19 Men Herren slog mellem Mændene i Betsemes, fordi de havde seet i Herrens Ark, og han slog 70 Mand af 50,000, og Folket sørgede, fordi Herren havde slaget dem med et stort Slag.
(Lindbergs Bibel, 1866)

Man kan næsten se en trend her: Jo mere moderne oversættelserne er, jo mindre blodtørstig bliver Gud. De 50.000 mænd bliver til "plebejere" og derefter til 50 høvdinge, der lidt senere er medregnet i de 70, og hos Lindberg er de bare "nogen, der nævnes".

I den danske oversættelse fra 1931 er de 50.000 helt forsvundet:

1 Samuel 6,19 Men Jekonjas Efterkommere havde ikke taget Del i Bet-Sjemesjiternes Glæde over at se HERRENs Ark; derfor ihjelslog han halvfjerdsindstyve Mænd iblandt dem. Da sørgede Folket, fordi HERREN havde slået så mange af dem ihjel;
(Den forrige danske oversættelse)

I denne humane oversættelse slog Gud "kun" 70 ihjel. Men der er også noget andet, der er ændret. De andre oversættelser forklarede, at Gud slog dem ihjel, fordi de havde kigget ind i arken, men nu hedder det sig i stedet, at Gud dræbte dem, fordi »Jekonjas Efterkommere havde ikke taget Del i Bet-Sjemesjiternes Glæde over at se HERRENs Ark«.

Så nu er der to selvmodsigelser: Hvor mange slog Gud ihjel? Og hvorfor?

Kristen bortforklaring #1

Man kan sige, at det hele er lige meget, fordi det er så længe siden, at de alligevel ville være døde alle sammen.

Men det samme kan man sige om resten af Bibelen.

Kristen bortforklaring #2

Man kan kigge i den græske teksttradition, Septuaginta for at se, om den græske tekst skulle være mere guddommeligt inspireret end den hebraiske.

Men den græske tradition siger også 50.070:

1 Samuel 6,19 And the sons of Jechonias were not pleased with the men of Baethsamys, because they saw the ark of the Lord; and [the Lord] smote among them seventy men, and fifty thousand men: and the people mourned, because the Lord had inflicted on the people, a very great plague.
(Septuaginta oversat til engelsk, af Lancelot Brenton, 1851)

Dette viser, at fejlen — hvis det er en fejl — er over 2.000 år gammel.

Kristen bortforklaring #3

En mere avanceret udgave er at tilføje et enkelt bogstav, mem, i den hebraiske tekst, så der står "70, der var som 50 ud af 1.000". Hvis man derefter underforstår, at byen havde 1.400 indbyggere, så var de 70 dræbte en tyvendedel af befolkningen, ligesom 50 ud af 1.000. Altså en halv decimering.

Kristen bortforklaring #4

Den syriske(3) og den arabiske oversættelse nøjes med 5.070 døde. Dette viser, at man allerede for næsten 2.000 år siden har følt behov for at rette i Guds ord for at gøre dem mindre fornuftsstridige. Desuden står der, at de blev dræbt for at have dyrket Herrens Ark.

1 Samuel 6,19 And the LORD smote the men of Beth-shemesh because they worshipped the ark of the LORD, and the LORD smote five thousand and seventy men of the people; and the people mourned because the LORD had smitten many of the people with a great slaughter.
(Peshitta (syrisk(3) Bibel) oversat til engelsk af George Lamsa)

Yderligere selvmodsigelser


Fodnoter: (1) (2) (3)

Josephus skriver, at der blev dræbt 70 mennesker i landsbyen:

016 »But the wrath of God struck dead seventy persons of the village of Bethshemesh, who had approached the ark which, not being priests, they were unworthy to touch. The villagers wept for the victims and lamented them as was normal when so great a misfortune is sent from God, and each one mourned for his own«.
(Jødernes Oldtid bind 6, kapitel1, afsnit 4)

Arken var ikke nær så stor, som Steven Spielberg lokker os til at tro. Faktisk var den kun 2½ alen lang og 1½ alen bred (2 Mosebog 25,10, 2 Mosebog 37,1).

Bibelselskabet forklarer i ordlisten, at en alen er 50 centimeter, så dermed har arken altså kun været 1,25 meter på den lange led. Det har ikke givet meget plads til at stimle sammen for 50.070 mand.

2 Mosebog 25,10: De skal lave en ark af akacietræ, to og en halv alen lang, halvanden alen bred og halvanden alen høj.
2 Mosebog 37,1: Besal'el lavede arken af akacietræ, to og en halv alen lang, halvanden alen bred og halvanden alen høj.
Syrisk . . .: med syrisk (syriakisk) menes der den variant af aramæisk, der blev talt af den oprindelige befolkning før den islamiske erobring. Dette er altså ikke det samme, som det arabiske, der tales i dagens Syrien.

Mærker: 1 og 2 Samuelsbog, Josephus, Forfalskninger