Hvaba?? Var Jojakim eller Sidkija konge af Juda? Hvaba??

Jeremias 4,19
Jeremias 4,19

Herrens ord kom til Jeremias. Det skete i begyndelsen af Josijas søn kong Jojakim af Judas regering:

Jeremias 27,1 I begyndelsen af Josijas søn kong Jojakim af Judas regering kom dette ord til Jeremias fra Herren.
Jeremias 27,2 Dette sagde Herren til mig: Lav reb og stænger til et åg, og læg det over din nakke.
Jeremias 27,3 Så skal du sende bud til kongen af Edom og kongen af Moab, til ammonitternes konge og til kongen af Tyrus og kongen af Sidon med de sendebud, som er kommet til Judas konge Sidkija i Jerusalem.

. . . men allerede i vers 3 hedder Judas konge Sidkija. Det vil sige, at Josijas søn, Jojakim, har siddet på tronen i elleve år (2 Krønikebog 36,5), Jojakims otte-årige søn, Jojakin, er taget til fange, og Sidkija har steget på tronen.

2 Krønikebog 36,5: Jojakim var femogtyve år, da han blev konge, og han regerede elleve år i Jerusalem. Han gjorde, hvad der var ondt i Herren hans Guds øjne.

Senere i kapitlet gentages det, at kongen hedder Sidkija:

Jeremias 27,12 Alt dette talte jeg til Judas konge, Sidkija. Jeg sagde: Bøj nakken under babylonerkongens åg, og træl for ham og hans folk, så skal I leve.

Og stadig i samme kapitel hentyder Gud til, hvordan »Judas konge Jekonja, Jojakims søn« var blevet ført i eksil i Babylon. Altså en gentagelse af, at Jojakims otte års regering er slut, og at hans søn og efterfølger også er taget til fange.

Jeremias 27,20 dem babylonerkongen Nebukadnesar ikke tog med, da han førte Judas konge Jekonja, Jojakims søn, i eksil fra Jerusalem til Babylon sammen med alle de fornemme i Juda og Jerusalem;

Næste kapitel starter »I dette år«, hvilket man skulle tro var samme år, og her er det Sidkaja, der er konge:

Jeremias 28,1 I dette år, i begyndelsen af kong Sidkija af Judas regering, i det fjerde år, i den femte måned, talte profeten Hananja, Azzurs søn, fra Gibeon, til mig i Herrens tempel. I nærværelse af præsterne og hele forsamlingen sagde han:

Så hvem var konge af Juda, og hvornår kom Herrens ord til Jeremias?

Kristen bortforklaring #1

Til at starte med kan man tjekke med den græske teksttradition, Septuaginta, for at se, om denne tekst skulle være mere guddommeligt inspireret.

Problemet er, at Jeremias 27,1 slet ikke er med den græske teksttradition.

Kristen bortforklaring #2

John Gill(1) havde nogle forslag:

others therefore think, that though the prophecy was delivered to Jeremiah, and the orders were given him to make the bonds and yokes after mentioned, at this time; yet this prophecy was concealed with him, and the orders were not executed till Zedekiah's time; or that the prophet, in the beginning of Jehoiakim's reign, made the yokes as he was ordered, and put one on his neck, to signify the subjection of Judah to the king of Babylon, which quickly took place, about the third or fourth year of this reign; and that the rest were sent to the ambassadors of the neighbouring nations in Zedekiah's time; which latter seems most probable:

Altså, at selvom Herrens ord kom til Jeremias, mens Jojakim var konge, forblev ordene "skjult med ham" og han lavede ikke »reb og stænger til et åg« (Jeremias 27,2) før elleve år senere, da Sidkija var konge.

Til Gills forsvar skal det siges, at han ikke selv tillægger disse bortforklaringer meget vægt.

Kristen bortforklaring #3

En del oversættelser fjerner selvmodsigelsen ved at rette Jojakim til Sidkija/Zedekias:

Jeremias 27,1 In the beginning of the reign of King Zedekiah son of Josiah of Judah, this word came to Jeremiah from the LORD.
(New Revised Standard Version, NRSV)

Jeremias 27,1 The Lord spoke to Jeremiah early in the reign of Josiah's son, King Zedekiah of Judah.
(NET Bible)

Jeremias 27,1 Im Anfang des Königreichs Zedekias, des Sohnes Josias, des Königs in Juda, geschah dies Wort vom HERRN zu Jeremia und sprach:
(Luther, 1912)

Kristen bortforklaring #4

Den forrige bortforklaring (at rette Jojakim til Sidkija) giver nogle småproblemer, for nu står der, at Zedekias/Sidkija(2) er søn af Josias, mens der står i Krønikebøgerne, at Zedekias var bror til Jojakin og dermed barnebarn af Josias.

2 Krønikebog 36,10 Næste År sendte Kong Nebukadnezar Folk og lod ham bringe til Babel tillige med HERRENs Hus's kostelige Kar; og han gjorde hans Broder Zedekias til Konge over Juda og Jerusalem.
(Den forrige danske oversættelse)

Men det hænger sammen med en anden selvmodsigelse, som vi var inde på i bortforklaringerne til gårsdagens selvmodsigelse. I Kongebøgerne er han nemlig farbror til Jojakin:

2 Kongebog 24,17 Men i Jojakins Sted gjorde Babels Konge hans Farbroder Mattanja til Konge, og han ændrede hans Navn til Zedekias.
(Den forrige danske oversættelse)

Tilsvarende er han også søn af Josija og onkel til Jekonja/Jojakin i stamtræet i 1 Krønikebog 3,14-16, og i den nyeste oversættelse er teksten forfalsket i 2 Krønikebog 36,10.

Så med lidt fifleri er pengene ved at passe.

1 Krønikebog 3,14: hans søn Amon, hans søn Josija.
1 Krønikebog 3,15: Josijas sønner var: Johanan, den førstefødte, Jojakim, den næstældste, Sidkija, den tredje, og Shallum, den fjerde.
1 Krønikebog 3,16: Jojakims sønner var: hans søn Jekonja, hans søn Sidkija.
2 Krønikebog 36,10: Året efter sendte kong Nebukadnesar nogle folk, som førte ham til Babylon tillige med de kostbare kar fra Herrens tempel. Så gjorde han hans farbror Sidkija til konge over Juda og Jerusalem.
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Yderligere selvmodsigelser


Fodnoter: (1) (2)

John Gill (1697 - 1771). Engelsk baptist. Forfatter af John Gills Exposition of the Entire Bible.

For en ordens skyld siger jeg ikke, at Gill repræsenterer det nyeste og ypperste indenfor Bibelforskningen, men når jeg citerer et 250 år gammelt, konservativt, kristent standardværk, skulle det gerne vise, at indholdet på nærværende side ikke er noget nymodens ateistisk, ondsindet sludder.

Det er måske en god ide med en fodnote om alle disse navne.

Jojakim kaldes Jehoiakim på engelsk.

Jojakims søn hedder Jojakin, og kaldes også Jekonja eller bare Konja.

Jojakin blev efterfulgt af Zedekias, der var hans onkel eller bror (her er endnu en selvmodsigelse). I den danske oversættelse fra 1992 staves dette navn Sidkija; på engelsk staves det Zedekiah.


Mærker: 1 og 2 Kongebog, 1 og 2 Krønikebog, Jeremias