Hvaba?? Hvor gammel var Kong Jojakin? Hvaba??

Bibelen skal læses med de rigtige briller.
Briller

Kong Jojakin var 18 år:

2 Kongebog 24,8 Jojakin var atten år, da han blev konge, og han regerede tre måneder i Jerusalem. Hans mor hed Nehushta og var datter af Elnatan fra Jerusalem.
(Den officielle oversættelse fra 1992)

Nej, han var kun otte år:

2 Krønikebog 36,9 Jojakim var otte År gammel, der han blev Konge, og regerede tre Måneder og ti Dage i Jerusalem og gjorde det, som var ondt for Herrens Øjne.
(Dansk oversættelse fra 1919)

Dette er blot en af de utallige forskelle mellem de parallelle beretninger i Kongebøgerne og Krønikebøgerne.

Det morsomme er, at det typisk er disse banale modsigelser, der kan få enhver apologet til at tage de kristne briller på (billedet til højre) og finde på de mest fantasifulde undskyldninger.

Kristen bortforklaring #1

Indledningsvis kan man kigge i den græske teksttradition, Septuaginta, for at se, om denne tekst skulle være mere guddommeligt inspireret.

Desværre står der også otte år i denne tradition:

2 Krønikebog 36,9 Jechonias [was] eight years old when he began to reign, and he reigned three months and ten days in Jerusalem, and did that which was evil in the sight of the Lord.
(Septuaginta oversat til engelsk, af Lancelot Brenton, 1851)

Det vil sige, at fejlen/selvmodsigelsen er over 2.000 år gammel. En fodnote til oversættelsen siger; »Alex. eighteen years«, hvilket betyder, at et enkelt af manuskripterne, Codex Alexandrinus, er blevet "forbedret", så der står atten år ligesom i Kongebøgerne.

"Den oprindelige udgave af Bibelen var inspireret og fejlfri".
Dinosaurus med Bibel

Kristen bortforklaring #2

Når det drejer sig om de endeløse og tåbelige stamtavler fra Det Gamle Testamente, kan man bruge standardundskyldningen med, at "den oprindelige udgave af Bibelen var perfekt" (billedet til højre). Her er et enkelt eksempel:

There are two primary explanations for the apparent contradiction between 2 Kings 24:8 and 2 Chronicles 36:9 in regards to Jehoiachin's age. The first explanation is that this represents a copyist's error. As the Old Testament manuscripts were copied by hand, from century to century, small and inconsequential errors found their way into the biblical text. In ancient Hebrew, the numbers 8 and 18 would have been differentiated by a very small mark. No matter how meticulous the scribes were, it would be understandable if one misread the number and recorded the wrong number on the new manuscript.

It is important to remember that the inerrancy of the Bible only applies to the original manuscripts. The Bible is the best-preserved work from ancient times. With literally thousands of ancient manuscripts in existence, the reliability of the biblical text is not in question. No textual variant has any impact whatsoever on any important biblical doctrine. Virtually all of the variations involve numbers, spelling, or the presence of a preposition. Further, due to the sheer number of biblical manuscripts, it is usually easy to determine which reading is correct in the instances of apparent copyist's errors. Rest assured, the Bible is completely trustworthy.
(www.gotquestions.org/Jehoiachin-age.html. Understregning i original.)

Forfatteren pointerer (og understreger), at det kun var de originale manuskripter, der var fejlfri, og at der kan være sket fejl i kopieringen. Dette er naturligvis en ren påstand, eftersom ingen af os har set de originale manuskripter.

Forfatteren slutter med at konkludere, at »the Bible is completely trustworthy«, men hvordan kan han være sikker på det? For en læser kan det være ligegyldigt, om fejlen har været der fra starten eller er kommet til senere. Fejlen er der under alle omstændigheder nu.

Kristen bortforklaring #3

Efter denne generelle bortforklaring er vores apologet klar til at gå i kødet på den specifikke selvmodsigelse med endnu en bortforklaring:

The second explanation in regards to Jehoiachin's age in 2 Kings 24:8 and 2 Chronicles 36:9 is that 2 Chronicles records Jehoiachin's age when he was appointed co-regent with his father, and 2 Kings records Jehoiachin's age when, after his father's death, he became king in his own right. Other kings also used co-regents. David appointed Solomon king while David was still alive (1 Kings 1:33-40), and, when Uzziah was afflicted with leprosy, his son Jotham became co-regent (2 Chronicles 26:21). While there is no specific mention of a co-regency in regards to Jehoiachin, this is a plausible explanation for the difference between 2 Kings 24:8 and 2 Chronicles 36:9.
(www.gotquestions.org/Jehoiachin-age.html)

Forklaringen er altså, at Jojakin havde regeret sammen med sin far i ti år. I Kongebøgerne står der atten år, som er den alder, han havde, da han blev konge, mens Krønikebøgerne angiver hans alder, fra allerede da han var med-regent. Altså samme bortforklaring, der bruges, når sønnen er ældre end faderen.

Forfatteren peger på kong Uzzija som et fortilfælde. Uzzija var spedalsk, og han lod sin søn være hofchef i en årrække, hvilket bruges til at bortforklare nogle helt andre selvmodsigelser. Et andet fortilfælde var David, der gjorde Salomon til konge, endnu mens han selv levede.

Problemet er bare, at der ikke står nogen steder, at Jojakin havde været hofchef, og der står slet ikke, at han havde været hofchef i ti år.

Begge kilder, Kongebøgerne og Krønikebøgerne, er også enige om, at Jojakin regerede i tre måneder, men hvis Kongebøgerne (påstås det) inkluderer en "medregent-periode" på ti år i hans alder, så burde Kongebøgerne jo også skrive, at han regerede i ti år og tre måneder.

Kristen bortforklaring #4

En mere fantasifuld forklaring er, at »han blev Konge« peger tilbage på Jojakins far — altså at Jojakin var otte år, da hans far blev konge.

Denne "forklaring" stammer fra John Trapp i hans Complete Commentary: »i.e., When his father Jehoiakim began to reign, for when himself began, he was eighteen. [2 Kings 24:8]«.

Som argument kan man påpege, at faderen er den aktive person, "han", i slutningen af forrige vers: »hans Søn, blev Konge i hans Sted. Jojakim var otte År gammel, der han blev Konge, og regerede tre Måneder og ti Dage i Jerusalem og gjorde det, som var ondt for Herrens Øjne«.

Jojakins far var konge i 11 år (2 Krønikebog 36,5), og otte plus elleve giver atten med lidt op- og nedrunding.

2 Krønikebog 36,5: Jojakim var femogtyve år, da han blev konge, og han regerede elleve år i Jerusalem. Han gjorde, hvad der var ondt i Herren hans Guds øjne.
1 Krønikebog 3,14: hans søn Amon, hans søn Josija.
1 Krønikebog 3,15: Josijas sønner var: Johanan, den førstefødte, Jojakim, den næstældste, Sidkija, den tredje, og Shallum, den fjerde.
1 Krønikebog 3,16: Jojakims sønner var: hans søn Jekonja, hans søn Sidkija.

Kristen bortforklaring #5

En endnu mere fantasifuld forklaring, der er foreslået af Dr. Floyd Nolen Jones, er, at Jojakins farfar havde adopteret ham.

Jojakins farfar, Josija, var den gode konge, der var med til at finde Femte Mosebog. Måske (lyder teorien) vidste Josija, at hans sønner var ugudelige, så inden han blev dræbt i krig i Megiddo adopterede han sit eget barnebarn. Josija havde ingen problemer med at udnævne en otte-årig til konge, for det han havde selv været, dengang han blev konge (2 Krønikebog 34,1).

Som "bevis" for dette kan man pege på en anden selvmodsigelse, nemlig at Jojakins far, Jojakim, er forsvundet fra Jesus' stamtavle. I Jesus' stamtavle står bare: »og Josija til Jekonja og hans brødre under bortførelsen til Babylon« (Matthæus 1,11). Jekonja er den samme som Jojakin,(1) men hvor blev Jojakim af? Med mindre vi regner Jojakim med som en af »hans brødre«. Med kristen logik bruger man altså den ene selvmodsigelse til at at bortforklare den anden.

Et andet "bevis" er, at Jojakins korte karriere ender med, at Kong Nebukadnezar i stedet udnævner »hans Broder Zedekias til Konge«:

2 Krønikebog 36,10 Næste År sendte Kong Nebukadnezar Folk og lod ham bringe til Babel tillige med HERRENs Hus's kostelige Kar; og han gjorde hans Broder Zedekias til Konge over Juda og Jerusalem.
(Den forrige danske oversættelse)

Hvordan (spørger Dr. Floyd Nolen Jones) kan Zedekias være hans bror, hvis ikke det var, fordi Jojakin var blevet adopteret? Her løber Dr. Jones dog panden ind i en ny selvmodsigelse, for ifølge Kongebøgerne var Zedekias hans onkel og ikke hans bror:

2 Kongebog 24,17 Men i Jojakins Sted gjorde Babels Konge hans Farbroder Mattanja til Konge, og han ændrede hans Navn til Zedekias.
(Den forrige danske oversættelse)

Denne selvmodsigelse (onkel eller bror) klarer en lang række Bibler ved uden videre at forfalske oversættelsen til "onkel" eller "slægtning". F.eks. er bror forfalsket til "farbror" i den nyeste oversættelse af 2 Krønikebog 36,10.

Det er altså en spændende teori, Dr. Floyd Nolen Jones fremfører, men de spinkle argumenter hviler på spekulationer, selvmodsigelser og forfalskninger.

2 Krønikebog 34,1: Josija var otte år, da han blev konge, og han regerede enogtredive år i Jerusalem.
2 Krønikebog 36,10: Året efter sendte kong Nebukadnesar nogle folk, som førte ham til Babylon tillige med de kostbare kar fra Herrens tempel. Så gjorde han hans farbror Sidkija til konge over Juda og Jerusalem.
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Kristen bortforklaring #6

I stedet for disse lange indviklede forklaringer har en del oversættere valgt at rette oversættelsen fra otte til atten:

2 Krønikebog 36,9 Jehoiachin was eighteen years old when he became king, and he reigned three months and ten days in Jerusalem. He did evil in the sight of the Lord.
(NET Bible)

NET Bible forklarer i en fodnote: »The Hebrew text reads "eight," but some ancient textual witnesses, as well as the parallel text in 2 Kgs 24:8, have "eighteen."«. Altså: Der står otte, men nogle (uspecificerede) kilder siger atten, og det passer bedre med parallellen i Kongebøgerne.

2 Krønikebog 36,9 Jehoiachin was eighteen years old when he became king, and he reigned in Jerusalem three months and ten days. He did evil in the eyes of the Lord.
(New International Version, NIV)

NIV forklarer i en fodnote: »One Hebrew manuscript, some Septuagint manuscripts and Syriac (see also 2 Kings 24:8); most Hebrew manuscripts eight«. Altså: et enkelt (uspecificeret) hebraisk manuskript siger atten, og som vi så i den første bortforklaring, er der også et enkelt Septuaginta-manuskript, der siger atten. De øvrige siger "otte".

Kristen bortforklaring #7

The Cambridge Bible for Schools and Colleges peger på den besynderlige detalje, at Kong Jojakin ifølge Anden Kongebog regerede i tre måneder, men ifølge Anden Krønikebog regerede tre måneder og 10 dage.

De foreslår derfor, at disse ti dage er et »misplaced fragment of an original reading ben shêmôneh esreh shanah, i.e. "eighteen years old."«, altså at de ti manglende år i alderen har sneget sig over og blevet til ti dage i regeringsperioden.

Men det er stadig en erkendelse af, at der står noget vrøvl.

Kristen bortforklaring #8

I stedet for disse lange indviklede forklaringer og pinlige fodnoter har en del mindre hæderlige oversættere valgt at rette oversættelsen fra otte til atten uden forklaring:

2 Krønikebog 36,9 Jojakin var atten År gammel, da han blev Konge, og han herskede tre Måneder og ti Dage i Jerusalem. Han gjorde, hvad der var ondt i HERRENs Øjne.
(Den forrige danske oversættelse)

2 Krønikebog 36,9 Jojakin var atten år, da han blev konge, og han regerede tre måneder og ti dage i Jerusalem. Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne.
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Yderligere Selvmodsigelser


Fodnoter: (1)

Det er måske en god ide med en fodnote om alle disse navne.

Jojakin hedder også Jekonja eller bare Konja. På engelsk kaldes han Jehoiachin.

Jojakins far hedder Jojakim. På engelsk kaldes han Jehoiakim.

Jojakin blev efterfulgt af Zedekias, der var hans onkel eller bror (her er endnu en selvmodsigelse). I den danske oversættelse fra 1992 staves dette navn Sidkija.


Mærker: 1 og 2 Kongebog, 1 og 2 Krønikebog, Matthæus, GT kontra NT, Forfalskninger