Hvaba?? Advarsel mod den slette og onde surdej Hvaba??

1 Korintherne 5,8: ikke med en slet og ond surdej, men med rene og sande usyrede brød.
Hitler, ristet brød

Det er hårdt at være kristen. Man skal konstant vogte sig mod Synd, fristelser, Arvesynden, Dommedag, djævle, dæmoner, denne verdens gud, »ham, som hersker over luftens rige«, »ondskabens åndemagter i himmelrummet« og Djævelen, der går rundt som en brølende løve.

Der er så meget man skal passe på, og ikke mindst skal man vogte sig for den slette og onde surdej:

1 Korintherne 5,8 Lad os derfor fejre festen, ikke med gammel surdej, ikke med en slet og ond surdej, men med rene og sande usyrede brød.

Og hvad er det så for en surdej? Lukas lader Jesus forklare, at det er de hykleriske farisæers surdej:

Lukas 12,1 Da folk havde samlet sig i tusindtal, så de var ved at træde hinanden ned, begyndte Jesus at tale, først til sine disciple: "Tag jer i agt for farisæernes surdej, deres hykleri.

Nej, siger Markus. Jesus mente, at det var farisæerne og Herodes' surdej:

Markus 8,15 Og Jesus befalede dem: "Se til, at I vogter jer for farisæernes surdej og Herodes' surdej."

Nej, nej, siger Matthæus. Det var farisæerne og saddukæerne. Og han lader Jesus gentage sine ord, så vi kan være sikre på, han har ret:

Matthæus 16,6 Jesus sagde til dem: "Se til, at I tager jer i agt for farisæernes og saddukæernes surdej."
[.. .. ..] [. . .]
Matthæus 16,11 Hvorfor fatter I ikke, at jeg ikke talte til jer om brød? Men tag jer i agt for farisæernes og saddukæernes surdej."

Så hvilken surdej er det, man skal passe på?

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, Markus, Lukas, 1 Korintherne, Paulus, De synoptiske evangelier