Hvaba?? Hvor mange gange skal kristne tilgive hinanden? Hvaba??

Kristen moral: Stjæl en cykel, og bed Gud om tilgivelse
Bed om tilgivelse.

Tre gange. Jesus gør kort process: En bekymringssamtale på tomandshånd, en gang til med vidner, en sidste gang foran hele menigheden, og så er det dét.

Matthæus 18,15 Hvis din broder forsynder sig imod dig, så gå hen til ham og drag ham til ansvar på tomandshånd. Hører han dig, så har du vundet din broder.
Matthæus 18,16 Hører han dig ikke, så tag én eller to med dig, for på to eller tre vidners udsagn skal enhver sag afgøres.
Matthæus 18,17 Hører han heller ikke dem, så sig det til menigheden, og vil han ikke engang høre efter menigheden, skal han i dine øjne være som en hedning og en tolder.

Bagefter »skal han i dine øjne være som en hedning«, dvs. en ikke-jøde. En værre straf kan Jødernes Konge ikke forestille sig.

Ikke tre, ikke syv, men 490 gange. Peter foreslår straks at hæve de tre gange til syv, men så mener Jesus pludselig, at man skal tilgive sin "broder" 70 × 7 gange.

Matthæus 18,21 Da trådte Peter frem og sagde til ham: "Herre! hvor ofte skal jeg tilgive min Broder, når han synder imod mig? mon indtil syv Gange?"
Matthæus 18,22 Jesus siger til ham: "Jeg siger dig: ikke indtil syv Gange, men indtil halvfjerdsindstyve Gange syv Gange.
(Den forrige danske oversættelse)

Ikke syv og ikke 490, men 77 gange. Bibelselskabet fusker med oversættelsen af Jesus' ord, så tallet bliver reduceret fra 490 til syvoghalvfjerds:

Matthæus 18,21 Da kom Peter til ham og spurgte: "Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min broder, når han forsynder sig imod mig? Op til syv gange?"
Matthæus 18,22 Jesus svarede ham: "Jeg siger dig, ikke op til syv gange, men op til syvoghalvfjerds gange.
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Syv gange om dagen. Men i hvor mange dage?

Lukas 17,3 Tag jer i agt! Hvis din broder forsynder sig, så sæt ham i rette, og hvis han angrer, så tilgiv ham.
Lukas 17,4 Selv om han forsynder sig mod dig syv gange om dagen og syv gange vender tilbage til dig og siger: Jeg angrer det, jeg gjorde! så tilgiv ham."

Apostlenes Gerninger 5,10: […] Da de unge mænd kom ind og fandt hende død, bar de også hende ud og begravede hende ved siden af hendes mand.
Safira og Ananias

Nul gange. Folk, der ikke giver, alt hvad de ejer, skal omgående dræbes (billedet til højre):

Apostl. G. 5,5 Da Ananias hørte disse ord, faldt han om og udåndede; og alle, der hørte det, blev grebet af stor frygt.
[.. .. ..] [. . .]
Apostl. G. 5,10 I samme øjeblik faldt hun om for hans fødder og udåndede. Da de unge mænd kom ind og fandt hende død, bar de også hende ud og begravede hende ved siden af hendes mand.

Kristen bortforklaring #1

Grunden til, at Bibelselskabet ændrer Jesus' ord fra 70 × 7 til 77, er Lemeks trusler i Første Mosebog:

1 Mosebog 4,24 Hævnes Kain syv gange, skal Lemek hævnes syvoghalvfjerds gange."

Jesus vender Lemeks trussel om 77 gange hævn om til 77 gange tilgivelse. Problemet er bare, at Jesus som altid har citeret fra den græske teksttradition Septuaginta, og blandt de mange tusinde forskelle på disse to traditioner er, at der står 77 i den hebraiske tekst, men 70 × 7 i den græske: 1 Mosebog 4,24. Derfor siger Jesus "halvfjerds gange syv".

I vore dage er Det Gamle Testamente som bekendt oversat fra den hebraiske teksttradition, og som man kan se af citatet foroven, siger denne tradition 77. Dermed forsvinder forbindelsen til Første Mosebog.

Heldigvis står Bibelselskabet parat til at forfalske Jesus' ord, og undskyldningen er, at det er "ligegyldigt rent teologisk". Der er ingen, der vil tælle til hverken 77 eller 490, før de siger stop. Men hvis Jesus' ord er "ligegyldigt rent teologisk", hvorfor er det så nødvendigt at forfalske dem?

1 Mosebog 4,24: Because vengeance has been exacted seven times on Cain's behalf, on Lamech's [it shall be] seventy times seven.
(Septuaginta oversat til engelsk, af Lancelot Brenton, 1851)

Kristen bortforklaring #2

Med hensyn til den manglende tilgivelse for Safira og Ananias har kristne mennesker haft dårlige bortforklaringer i næsten 2.000 år.

Se evt. siden om mordet på Safira og Ananias.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 1 Mosebog, Matthæus, Lukas, Apostlenes Gerninger, Septuaginta, Forfalskninger