Hvaba?? Israels første konge Hvaba??

Jødernes konge
Jesus med krone

I Moseloven er der et kort afsnit, som Bibelselskabet har givet overskriften: Kongeloven. Afsnittet er ganske kort, syv vers, og det vigtigste er sådan set bare, at Gud (og præsten) får lov til at udvælge kongen.

5 Mosebog 17,14 Når du kommer ind i det land, Herren din Gud vil give dig, og tager det i besiddelse og bosætter dig i det, og du så siger, at du vil have en konge, sådan som alle de omboende folk har,
5 Mosebog 17,15 da skal du gøre den, som Herren din Gud udvælger, til konge over dig. En af dine landsmænd skal du gøre til konge; en udlænding, en som ikke er din landsmand, må du ikke gøre til konge.

Mange hundrede år senere, da profeten Samuel er blevet for gammel til at dømme over Israel, beder israelitterne ham om at udvælge en konge.

Men Gud er en skinsyg Gud, hvis navn er skinsyge, og både Samuel og Gud bliver tøsefornærmede:

1 Samuel 8,6 Men Samuel syntes ikke om, at de sagde: "Giv os en konge, der kan herske over os," så han bad til Herren,
1 Samuel 8,7 og Herren svarede: "Alt, hvad folket forlanger af dig, skal du føje dem i. Det er jo ikke dig, de forkaster; men de forkaster mig som deres konge.
1 Samuel 8,8 Nu gør de mod dig, nøjagtig som de har gjort mod mig; fra den dag jeg førte dem op fra Egypten til i dag, har de svigtet mig og dyrket andre guder.

Samuel salver Saul.
(Sig det tre gange hurtigt)
Samuel salver Saul

Gud udvælger Saul, og Samuel salver ham som jødernes første konge (billedet til venstre), men det er bestemt ikke noget, der huer ham.

1 Samuel 10,19 Men I har i dag forkastet jeres Gud, som har frelst jer fra alle jeres ulykker og trængsler. For I har sagt: Nej, en konge skal du sætte over os! Træd nu frem for Herrens ansigt, stamme for stamme og slægt for slægt."

I sin afskedstale til folket får Samuel Gud til at sende torden og regn, så hvedehøsten bliver ødelagt. Så kan de lære det.

1 Samuel 12,17 Nu er det tiden for hvedehøsten. Jeg vil råbe til Herren, at han skal sende torden og regn; så skal I indse, at I har gjort, hvad der er meget ondt i Herrens øjne, ved at kræve en konge."
1 Samuel 12,18 Så råbte Samuel til Herren, og samme dag sendte Herren torden og regn. Da blev hele folket grebet af stor frygt for Herren og for Samuel,
1 Samuel 12,19 og de sagde til Samuel: "Gå i forbøn for os, dine tjenere, hos Herren din Gud, så vi ikke dør; for til alle vore synder har vi føjet det onde at kræve en konge."
1 Samuel 12,20 Samuel sagde til folket: "Frygt ikke, selv om I har gjort dette onde. Nu må I ikke vige fra Herren, men I skal tjene ham af hele jeres hjerte.

Hvorfor tager Samuel og Gud det som en personlig fornærmelse, at hans folk følger Moseloven?

Kommentar

Det er en grundpille i Firekildehypotesen, at Femte Mosebog blev skrevet på Kong Josijas tid.

Hvis man sammenligner Kongeloven og Salomons liv, kan man let få den tanke, at forfatteren af Femte Mosebog bevidst har brugt Salomon som et advarende eksempel.

I så fald har Femte Mosebog og dermed Kongeloven endnu ikke været skrevet på Sauls tid.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 5 Mosebog, 1 og 2 Samuelsbog