Hvaba?? Er omvendelse noget man gør, eller noget man får? Hvaba??

Apostlenes Gerninger 11,18: Så har Gud da også givet hedningerne omvendelsen til livet.
Velkommen

At omvende sig er en handling, man selv vælger at foretage:

Markus 1,15 og sagde: "Tiden er inde, Guds rige er kommet nær; omvend jer og tro på evangeliet!"

Lukas 13,5 Nej, siger jeg, men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de."

Apostlenes Gerninger 17,30 Efter at Gud har båret over med tidligere tiders uvidenhed, befaler han nu mennesker, at de alle og overalt skal omvende sig,

Nej. Omvendelse er noget, man får af Gud (hvis man er heldig):

Apostlenes Gerninger 5,31 Ham har Gud ophøjet til fyrste og frelser ved sin højre hånd for at give Israel omvendelse og syndsforladelse.

Apostlenes Gerninger 11,18 Da de hørte det, blev de rolige og priste Gud og sagde: "Så har Gud da også givet hedningerne omvendelsen til livet."

2 Timotheus 2,25 med Sagtmodighed irettesættende dem, som modsætte sig, om Gud dog engang vilde give dem Omvendelse til Sandheds Erkendelse,
(Den forrige danske oversættelse)

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Markus, Lukas, Apostlenes Gerninger, 2 Timotheus