Hvaba?? Ender vi alle det samme sted efter døden? Hvaba??

Spåkvinden i En-Dor kalder Samuel frem fra dødsriget.
Samuel

Ja. Da Kong Saul kaldte profeten Samuel frem fra dødsriget (billedet til højre), sagde Samuel, at Saul og hans sønner ville havne hos ham i dødsriget den næste dag:

1 Samuel 28,19 Både dig og Israel vil Herren give i filistrenes hånd. I morgen er du og dine sønner hos mig, og Israels hær vil Herren give i filistrenes hånd."

Ja. Det mente Salomon, og Salomon var verdens klogeste mand til evig tid.

Prædikeren 3,20 Alle går samme sted hen; alle er blevet til af jord, alle bliver til jord igen.

Nej. Da Lazarus og den rige mand døde, havnede den rige i flammerne, mens Lazarus vuggede i Abrahams skød »langt borte«, og der var »en dyb kløft« mellem dem:

Lukas 16,23 Da han slog øjnene op i dødsriget, hvor han pintes, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skød.
[.. .. ..] [. . .]
Lukas 16,26 Desuden er der lagt en dyb kløft mellem os og jer, for at de, som vil herfra over til jer, ikke skal kunne det, og de heller ikke skal komme over til os derovrefra

Nej. Da Judas døde, gik han bort »til sit eget Sted«.

Apostlenes Gerninger 1,25 til at få denne Tjenestes og Apostelgernings Plads, som Judas forlod for at gå hen til sit eget Sted."
(Den forrige danske oversættelse)

Kristne bortforklaringer

Med hensyn til Judas, der gik »hen til sit eget Sted«, er den nyeste oversættelse ændret til »det sted, hvor han hører til«

Apostlenes Gerninger 1,25 til at overtage den tjeneste og apostelgerning, som Judas har forladt for at gå bort til det sted, hvor han hører til."
(Den autoriserede oversættelse fra 1992)

Det er jo noget mere tvetydigt.

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: 1 og 2 Samuelsbog, Prædikerens Bog, Lukas, Apostlenes Gerninger, GT kontra NT