Hvaba?? Er Kirken bygget på Satan? Hvaba??

Vig bag mig, Satan!
Vig bag mig

Jesus giver Peter himmelens nøgler og kalder Peter for den klippe, han vil bygge sin kirke på:

Matthæus 16,17 Og Jesus sagde til ham: "Salig er du, Simon, Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i himlene.
Matthæus 16,18 Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den.
Matthæus 16,19 Jeg vil give dig nøglerne til Himmeriget, og hvad du binder på jorden, skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden, skal være løst i himlene."

Allerede tre vers senere går det galt. Nu er Peter Satan: han vil bringe Jesus til fald, fordi han ikke vil, hvad Gud vil.

Matthæus 16,22 Da tog Peter ham til side og begyndte at gå i rette med ham og sagde: "Gud bevare dig, Herre, sådan må det aldrig gå dig!"
Matthæus 16,23 Men Jesus vendte sig om og sagde til Peter: "Vig bag mig, Satan! Du vil bringe mig til fald. For du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil."

Vil det sige, at Jesus' kirke er bygget på Satan?

Kristen bortforklaring #1

Protestanter plejer at bortforklare Jesus' ord »på den klippe vil jeg bygge min kirke«. Naturligvis ville Jesus ikke bygge sin kirke på et svagt menneske (påstås det), men på den klippestærke tro, der gjorde Peter i stand til at gennemskue, at Jesus var »Kristus, den levende Guds søn«.

Rent bortset fra at det er noget plidder-pladder, så ændrer det jo ingenting. Hvad forskel skulle det gøre, om Jesus bygger sin kirke på manden Peter eller på Peters tro? Kirken er stadig bygget på (troen hos) en mand, der var Satan, som ville bringe Jesus til fald, og som ikke ville, hvad Gud vil.

I øvrigt havde Peter ikke en stærk tro. Han blev netop kaldt Satan, fordi han ikke troede på Jesus' mission: »Gud bevare dig, Herre, sådan må det aldrig gå dig!« (Matthæus 16,22). Tidligere i historien forhindrede hans mangel på tro ham i at gå på vandet, og Jesus sagde: »Du lidettroende, hvorfor tvivlede du?« (Matthæus 14,31). Senere endte han som bekendt med at fornægte Jesus tre gange.

Desuden er denne bortforklaring naturligvis uspiselig for katolikker, der betragter Peter som den første pave, og alle andre paver som hans efterfølger. Det duer simpelthen ikke, at Hans Ufejlbarlighed Pave Peter I ikke ville, hvad Gud vil.

Kristen bortforklaring #2

Den anden bortforklaring er stik modsat: Jesus har bygget sin kirke på Peter med alle hans (Peters) skavanker, siges det. Det er netop det storladne ved Gud, at han kan bruge skrøbelige og svage mennesker til så store formål.

Men en ting er, at Peter var svag. Bortforklaringen ændrer stadig ikke ved, at Jesus' kirke er bygget på en Satan, som ville bringe Jesus til fald, og som ikke ville, hvad Gud vil.

Kristen bortforklaring #3

Peter havde sine fejl, men han blev jo fyldt med Helligånden til pinse.

Det er muligt, men hvis Helligånden overtager styringen af Peter, så kunne Jesus lige så godt have bygget sin kirke på enhver anden idiot.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Matthæus