Hvaba?? Hvem skal vi efterligne? Hvaba??

1 Peter 2,21: […] for at I skal følge i hans fodspor.
Den gode hyrde

Ifølge Peter skal vi følge Jesus' eksempel:

1 Peter 2,21 Det blev I kaldet til, for også Kristus led for jeres skyld og efterlod jer et eksempel, for at I skal følge i hans fodspor:

Men ifølge Paulus skal vi efterligne Paulus:

1 Korintherne 4,16 Så jeg formaner jer: Efterlign mig!

Filipperne 3,17 Efterlign mig, brødre, og se hen til dem, der lever efter det forbillede, I har i os.

2 Thessalonikerne 3,7 I ved jo selv, hvordan I bør efterligne os. Vi levede ikke uordentligt blandt jer,
[.. .. ..] [. . .]
2 Thessalonikerne 3,9 ikke fordi vi ikke havde ret til det, men for at give jer et forbillede, så I kan efterligne os.

Kristne bortforklaringer

Man kan hævde, at det hele betyder det samme. Paulus og Jesus er på samme bølgelængde, så det er ligegyldigt, hvem af dem vi efterligner:

1 Korintherne 11,1 Efterlign mig, ligesom jeg efterligner Kristus!

Men så bliver det ekstra mærkeligt, at Paulus stort set intet fortæller, om hvad Jesus har gjort eller sagt her på jorden. Ifølge Paulus er Jesus åbenbaret i Paulus og ingen har set eller hørt Jesus. Paulus har aldrig kendt den historiske Jesus, og han mener, at vi ikke kan bruge Jesus' undervisning til noget.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 1 Korintherne, Filipperne, 2 Thessalonikerne, 1 Peter, Paulus