Hvaba?? For sine nådegaver og sit kald fortryder Gud ikke Hvaba??

Jesus kalder
Jesus venter på dig

Paulus mener, at Israel skal frelses. Israel er Guds førstefødte, og Gud fortryder aldrig.

Romerne 11,29 For sine nådegaver og sit kald fortryder Gud ikke.

Men for det første kan Gud godt fortryde "sine nådegaver". Det er rigtigt, at Gud kalder Israel for sin »førstefødte søn« (2 Mosebog 4,22), men da Esau havde solgt sin førstefødselsret til Jakob, som pudsigt nok også hed Israel, var der intet at gøre. Alle Esaus tårer var unyttige, og han mistede for evigt den nådegave fra Gud, som førstefødselsretten er.

2 Mosebog 4,22: Så skal du sige til Farao: Dette siger Herren: Israel er min førstefødte søn.

Gud var heller ikke bleg for at tage kaldet fra præsten Eli og hans slægt, uanset hvad han tidligere havde lovet:

1 Samuel 2,30 Derfor siger Herren, Israels Gud: Nok har jeg sagt, at dit hus og dit fædrenehus altid skal have deres gang for mit ansigt; men nu siger Herren: Det skal ikke ske! Kun dem, der ærer mig, vil jeg ære, men de, der ringeagter mig, skal blive til skamme.

Lad os give det sidste ord til Jesus selv:

Matthæus 22,14 Thi mange er kaldet, men få er udvalgt."

Hvis mange er kaldet, men alligevel ikke bliver udvalgt, må Gud have fortrudt sit kald.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: 1 og 2 Samuelsbog, Matthæus, Romerne, GT kontra NT, Paulus