Hvaba?? Den, der ikke tror, skal dømmes Hvaba??

Den vantro Thomas af Caravaggio
Thomas Tvivleren

Kristendommen kræver blind tro. Ellers havner man i Helvede:

Markus 16,16 Den, der tror og bliver døbt, skal frelses; men den, der ikke tror, skal dømmes.

Thomas nægtede at tro uden beviser:

Johannes 20,24 Thomas, også kaldet Didymos, en af de tolv, havde ikke været sammen med dem, da Jesus kom.
Johannes 20,25 De andre disciple sagde til ham: "Vi har set Herren." Men Thomas sagde til dem: "Hvis jeg ikke ser naglemærkerne i hans hænder og stikker min finger i naglemærkerne og stikker min hånd i hans side, tror jeg det ikke."

Men Thomas blev ikke dømt. Han er en helgen.

Yderligere Selvmodsigelser


Mærker: Markus, Johannes