Hvaba?? Skal vi frygte Gud eller elske ham? Hvaba??

Frygt og kærlighed

Vi skal frygte Gud (og kun Gud):

Matthæus 10,28 Frygt ikke dem, der slår legemet ihjel, men ikke kan slå sjælen ihjel, men frygt derimod ham, der kan lade både sjæl og legeme gå fortabt i Helvede.

Vi skal elske Gud af hele vores hjerte:

Matthæus 22,37 Han sagde til ham: "'Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.'

Skal vi så både frygte og elske Gud? Nej da, for "Frygt findes ikke i kærligheden":

1 Johannes 4,17 Deri er kærligheden fuldendt i os: at vi har frimodighed på dommens dag; for som han er, er også vi i denne verden. Frygt findes ikke i kærligheden,

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Matthæus, 1 Johannes