Hvaba?? Var Paulus den trettende apostel? Hvaba??

I Københavns domkirke afbilder Thorvaldsen Paulus som en af de 12 disciple.
Paulus i Københavns Domkirke

Evangelierne er rimeligt entydige: Jesus havde tolv apostle, som han havde valgt, for at de skulle være sammen med ham:

Markus 3,14 Han valgte tolv, som han kaldte apostle, for at de skulle være sammen med ham, og for at han kunne sende dem ud for at prædike

Tallet tolv er ikke tilfældigt. Jesus forklarede, at de tolv apostle skulle sidde på tolv troner og dømme Israels tolv stammer. Jesus var nemlig totalt ligeglad med resten af verden.

Matthæus 19,28 Jesus sagde til dem: "Sandelig siger jeg jer: Ved verdens genfødelse, når Menneskesønnen tager sæde på sin herligheds trone, skal også I, som har fulgt mig, sidde på tolv troner og dømme Israels tolv stammer.

Nu kan man så diskutere, om Judas stadig er apostel, eller om han er erstattet af Matthias. Men det ændrer ikke ved, at der stadig er tolv, sådan som det hele tiden har været planen. Det kan vi se mod slutningen af den sidste bog i Bibelen, hvor Guds fremtidige bolig, det Nye Jerusalem, beskrives:

Åbenbaringen 21,12 Den har en stor og høj mur med tolv porte, og over portene tolv engle og indskrevne navne, det er Israels tolv stammers navne:
Åbenbaringen 21,13 mod øst tre porte, mod nord tre porte, mod syd tre porte og mod vest tre porte.
Åbenbaringen 21,14 Og byens mur har tolv grundsten, og på dem står de tolv navne på Lammets tolv apostle.

Det skulle være rimeligt umisforståeligt: tolv porte, tolv engle, tolv stammer, tre+tre+tre+tre porte, tolv grundsten og tolv navne på tolv apostle.

Men Paulus er ikke enig. Han kalder konsekvent sig selv for apostel. F.eks.:

Romerne 1,1 Fra Paulus, Kristi Jesu tjener, kaldet til apostel, udset til at forkynde det evangelium,

1 Korinth. 1,1 Fra Paulus, kaldet til Kristi Jesu apostel ved Guds vilje, og vor broder Sosthenes.

2 Korinth. 1,1 Fra Paulus, Kristi Jesu apostel ved Guds vilje, og vor broder Timotheus.

Efeserne 1,1 Fra Paulus, Kristi Jesu apostel ved Guds vilje. Til de hellige, som bor i Efesos, de troende i Kristus Jesus.

Kolossenser 1,1 Fra Paulus, Kristi Jesu apostel ved Guds vilje, og vor broder Timotheus.

Galaterne 1,1 Fra Paulus, apostel, ikke fra mennesker, ikke udsendt af et menneske, men af Jesus Kristus og Gud Fader, som oprejste ham fra de døde,

Kristne bortforklaringer

Man kan påstå, at Jesus senere har skiftet mening og har fået lyst til at udvide flokken.

Men for det første viser citaterne foroven fra Bibelens sidste bog, Johannes' Åbenbaring, at der ikke er planer om at udvide antallet fra tolv til tretten, heller ikke i fremtiden.

For det andet kalder Jesus aldrig Paulus for apostel. Jesus kalder ham et "redskab" (Apostl. G. 9,15), "et vidne" (via Ananias: Apostl. G. 22,15) og "tjener" og "vidne" (Apostl. G. 26,16), men aldrig apostel.(1)

Apostlenes Gerninger 9,15: Men Herren sagde til ham: "Gå! For han er det redskab, jeg har udvalgt til at bringe mit navn frem for hedninger og konger og Israels børn,
Apostlenes Gerninger 22,15: For du skal over for alle mennesker være hans vidne om det, du har set og hørt.
Apostlenes Gerninger 26,16: Men rejs dig nu op på dine ben! For jeg har vist mig for dig netop for at udvælge dig til tjener og til vidne både om det, du har set, og om det, jeg vil lade dig se,

Yderligere Selvmodsigelser


Fodnoter: (1)

Faktisk er det påfaldende, hvordan forfatteren af Apostlenes Gerninger undgår at kalde Paulus for apostel.

Paulus' navn optræder 177 gange i Apostlenes Gerninger fordelt på 168 vers, og det sted, hvor Paulus kommer nærmest at blive kaldt apostel, er i starten af det 14. kapitel, hvor Paulus og Barnabas tilsammen kaldes apostle (Apostl. G. 14,14).

De andre 176 gange Apostlenes Gerninger nævner Paulus, undgår forfatteren behændigt at bruge ordet apostel. Og det er bemærkelsesværdigt i betragtning af, at forfatteren påstås at være Lukas, Paulus' gode ven og medarbejder, den eneste, der aldrig svigtede ham.

Apostlenes Gerninger 14,14: Da apostlene Barnabas og Paulus hørte det, flængede de deres kapper, styrtede ind i folkemængden og råbte:

Mærker: Matthæus, Markus, Apostlenes Gerninger, Romerne, 1 Korintherne, 2 Korintherne, Galaterne, Efeserne, Kolossenserne, Åbenbaringen, Paulus