Hvaba?? Hvem indtog Hebron og Debir? Hvaba??

Det hellige Land
Pilene har ikke noget med historien at gøre; jeg er bare ved at løbe tør for billeder til alle de mange selvmodsigelser.
Israel

Det var Josva.

Josva 10,36 Fra Eglon drog Josva sammen med hele Israel op til Hebron. De gik til angreb på byen
Josva 10,37 og indtog den; de slog byen, dens konge, alle dens byer og alle, der var i den, med sværd; der var ingen, der overlevede. Ganske som han havde gjort med Eglon, lagde han band på byen og på alle, der var i den.
Josva 10,38 Så vendte Josva sig sammen med hele Israel mod Debir. Han gik til angreb på byen
Josva 10,39 og indtog den med dens konge og alle dens byer. De slog dem med sværd og lagde band på alle, der var i den; der var ingen, der overlevede. Han gjorde det samme med Debir og dens konge, som han havde gjort med Hebron og med Libna og dens konge.
Josva 10,40 Således besejrede Josva hele landet: Bjerglandet, Sydlandet, Lavlandet og Skråningerne og alle kongerne dér. Der var ingen, der overlevede; hver levende sjæl lagde han band på, sådan som Herren, Israels Gud, havde befalet.

Som man kan se, var Josva en yderst grundig herre, når han befriede Det Forjættede Land for dets vantro indbyggere: »der var ingen, der overlevede […] der var ingen, der overlevede […] Der var ingen, der overlevede«.

Nej. Det var den den sejlivede patriark, Juda.

Dommerbogen 1,10 Og Juda drog mod de kana'anæere, der boede i Hebron - Hebron hed tidligere Kirjat-Arba - og slog Sheshaj, Akiman og Talmaj.
Dommerbogen 1,11 Derfra drog de mod indbyggerne i Debir; tidligere hed Debir Kirjat-Sefer.
Dommerbogen 1,12 Kaleb havde sagt: "Den, der slår Kirjat-Sefer og indtager den, får min datter Aksa til kone."
Dommerbogen 1,13 Otniel, søn af Kalebs yngre bror Kenaz, indtog den, og Kaleb gav ham sin datter Aksa til kone.

Den gunstige læser vil genkende situationen. Efter at Josva har indtaget den Hellige Land og dræbt samtlige indbyggere, erobret Jerusalem, dræbt Kong Jabin og brændt Hasor ned til grunden, total-ødelagt Horma igen, erobret Dan og dræbt de syv oprindelige folkeslag, er det op til de for længst afdøde patriarker endnu engang at erobre, dræbe og nedbrænde byerne en gang til, med mindre beboerne havde jernvogne.

Hvilken del af sætningen »der var ingen, der overlevede« var det, Juda ikke kunne forstå?

Yderligere selvmodsigelser


Mærker: Josva, Dommerbogen